Transformatieregels voor uitgifte aanmaken

Maak transformatieregels voor uitgifte om de LDAP-kenmerken aan uitgaande claims toe te wijzen.

Transformatieregels voor uitgifte aanmaken:

 1. Ga in de ADFS Beheerconsole naar de map Toepassingsgroepen en dubbelklik op uw nieuwe toepassingsgroep.

 2. In Eigenschappen klikt u op Web API-toepassing.

 3. Onder de Web API eigenschappen klikt u op het tabblad Transformatieregels voor uitgifte en ga naar Regel toevoegen.

 4. Klik op Claimregelsjabloon en selecteer LDAP-eigenschappen verzenden als claims. Klik op Volgende.

 5. Geef een naam op voor de regel en selecteer onder Kenmerkarchief de optie Active Directory.

 6. De LDAP-kenmerken kunnen als volgt aan de uitgaande claims worden toegewezen:

  LDAP-kenmerk Uitgaande Claim
  E-mailadressen email
  Voornaam given_name
  Achternaam family_name
 7. Klik op Volgende om de configuratie af te ronden.