Description of the fields in the Account Details category

When importing transactions from a CSV file, you must map the fields, so the transactions data display properly in the engagement.

This topic describes the fields within the ACCOUNT DETAILS category.

Note that some fields are mandatory for specific AnalyticsAI tests to function properly. To learn more see, Mandatory fields for data analytics.

Account Identifier (account_id)

Een ID of de rekening waar de post op geboekt is.
Examples "1001" or "Bank Account 1".

Gebruik

 • Deze optie moet worden gemapt voor alle functies gerelateerd aan transacties.
 • Koppelt de saldibalans aan de transactiegegevens.
 • Zoomt in op de saldibalans voor de transacties.
 • Komt terug in alle AnalyticsAI testen.

Vereisten

 • Er zijn minder dan 5,000 unieke waarden.
 • Komt overeen met de geïmporteerde rekeningen in de saldibalans.

Main Account Description (account_main_description)

Een beschrijving van de financiële groep waar de post op is geboekt.
"Kasmiddelen", "Machines en installaties".

Gebruik

Tekstomschrijving voor rekeningen.

Entered By (entered_by)

Gebruikers-ID van degene die de invoer geboekt heeft.

Gebruik

Komt terug in de volgende AnalyticsAI tests:

 • Ingevoerd en goedgekeurd door dezelfde gebruiker
 • Ongebruikelijke gebruikers

Entered Date (entered_date)

De datum van de boeking (gevalideerd) in het grootboek - deze wordt automatisch door het systeem toegewezen - hoeft niet altijd overeen te komen met de boekingsdatum in het grootboek.

Gebruik

Komt terug in de AnalyticsAI test Ongebruikelijke tijden.

Vereisten

De datumnotatie moet geldig zijn ingesteld:

 • Dag
  • D - als het nummer uit één cijfer bestaat (bijv. 2)
  • DD - twee cijfers (bijv. 02)
  • DDD - dag van het jaar (bijv. 365)
  • DDDD - dag van het jaar in 3 cijfers (bijv. 002)
 • Maand
  • M - als het nummer uit één cijfer bestaat (bijv. 4)
  • MM - twee cijfers (bijv. 04)
  • MMM - afgekort tot 3 letters (bijv. Apr)
  • MMMM - voluit geschreven (bijv. April)
 • Jaar
  • JJ - twee cijfers (bijv. 19)
  • JJJJ - vier cijfers (bijv. 2019)
 • Tijd
  • U UU - Uren (24-uursklok. Bijvoorbeeld:
  • u uu - Uren (12-uursklok). Bijvoorbeeld:
  • k kk - Uren (24-uursklok). Bijvoorbeeld:
  • a A - AM of PM (alleen de tekens 'a' of 'p' worden ook herkend)
  • m mm - Minutes (e.g., 0..59)
  • s ss - Seconds (e.g., 0..59)
  • S SS SSS ... SSSSSSSSS - Fractional seconds (e.g., 0..999999999)
  • Z ZZ - Tijdsverschil met UTC in +-UU:mm, +-UUmm, of Z (e.g.

Entry Responsible Person (entry_responsible_person)

Gebruikers-ID van degene die de invoer heeft goedgekeurd.

Gebruik

Komt terug in de AnalyticsAI test Ingevoerd en goedgekeurd door dezelfde gebruiker.