Een opdracht aanmaken voor een tussentijdse periode (ADV+)

In ADV+ is het mogelijk om opdrachten aan te maken voor tussentijdse periodes van een maand, kwartaal of halfjaar.

Voor deze tussentijdse periodes kunt u alleen Excel- of CSV-bestanden importeren voor de saldibalans.

Een opdracht aanmaken voor een tussentijdse periode (ADV+):

 1. Maak de opdracht aan in de ADV+ app.

  Voor meer informatie hierover, zie Een opdracht aanmaken.

 2. Ga naar de Opdrachteigenschappen en selecteer de Rapportage periode en de Datum jaareinde.

  Opdrachteigenschappen

 3. Ga naar de Data pagina en selecteer het bestand om te importeren. U kunt ook vanuit een bestaande opdracht importeren

  De saldibalans moet cumulatief zijn. Als u de saldibalans heeft geïmporteerd kunt u de rapportageperiode van de opdracht niet meer wijzigen.

Een nieuwe opdracht aanmaken voor de volgende periode

 1. Selecteer de opdracht. Klik op het icoon Meer acties () en ga naar Bestand aanmaken voor volgende periode.

  Een nieuwe opdracht aanmaken voor de volgende periode.

 2. Volg de instructies in het venster Overnemen.

 3. In het veld Gegevens overnemen van kunt u de opdracht selecteren waarvan u de gegevens wilt overnemen.

  De opdrachtgegevens in de nieuwe opdracht worden bijgewerkt naar Huidige periode.

 4. Antwoorden in checklists, vragenlijsten of nieuwe documenten uit de vorige periode kunt u accepteren of afwijzen. Voor meer informatie, zie Een bestaande opdracht overnemen.

 5. Op de pagina Data kunt u de saldibalans opnieuw importeren. De cumulatieve gegevens voor de nieuwe periode worden getoond.

  De saldibalans moet cumulatief zijn. Als u de saldibalans heeft geïmporteerd kunt u de rapportageperiode van de opdracht niet meer wijzigen.

 6. Ga via de pagina Documenten naar de jaarrekening en ga naar de Winst-en-verliesrekening.

  De kolommen tonen de saldi voor de specifieke perioden en de cumulatieve saldi voor het huidige en voorafgaande jaar.

 7. Voltooi de opdracht op dezelfde manier als gewoonlijk.