Interne entiteiten beheren

Interne Entiteiten kunnen gebruikt worden om bestanden en activiteiten binnen uw eigen organisatie te beheren in Cloud. Een interne entiteit kan staan voor een afdeling, bepaalde werkzaamheden, of specialisaties binnen uw bedrijf.

In het onderstaande voorbeeld heeft een beheerder interne entiteiten per afdeling aangemaakt. Het zou ook handig zijn om het Administratieteam een eigen entiteit te geven, en dus heeft de beheerder voor hen een nieuwe entiteit toegevoegd.

A list of internal entities

Een interne entiteit aanmaken:

 1. U heeft de rol Beheerder Entiteiten nodig of vergelijkbare machtigingen.

 2. Klik op Entiteiten in het Cloudmenu.

 3. Klik op Nieuw | Interne entiteiten.

  Maak een nieuwe interne entiteit aan

 4. Geef de entiteit een Naam en vul zo nodig de overige velden in.

  Het venster op een nieuwe entiteit aan te maken

 5. Klik op Opslaan om de entiteit toe te voegen.

De entiteit is nu aangemaakt en wordt weergegeven op de Entiteitenpagina.

Toegang beheren tot een interne entiteit

Nu uw nieuwe interne entiteit is aangemaakt kunt u personeel en contactpersonen toewijzen aan de entiteit zodat zij toegang hebben tot de bestanden en activiteiten.

Gebruikersmachtigingen voor een entiteit bekijken of bewerken:

 1. U heeft de rol Eigenaar nodig of vergelijkbare machtigingen.

 2. Klik op Entiteiten in het Cloudmenu.

 3. Selecteer de entiteit die u wilt bewerken en klik op Deel.

  Een interne entiteit delen en zo gebruikers toegang geven

 4. Selecteer welke gebruikers of groepen toegang moeten krijgen tot de entiteit en klik dan op Rollen toewijzen (#) en kies de juiste rol die u wilt toekennen.

  Rollen toewijzen aan gebruikers die toegang krijgen tot de interne entiteit

 5. Klik op Deel.