Organisatie-instellingen

Profiel

In het Profiel staat alle informatie van de organisatie.

Profielinformatie in Instellingen

Veld Omschrijving
Organisatienaam De naam van uw organisatie zoals u deze in berichten en documenten wilt gebruiken.
Adres Het adres van uw organisatie zoals u deze in berichten en documenten wilt gebruiken.
Telefoonnummer Het telefoon- en faxnummer waar uw organisatie op te bereiken is.
Website Als uw organisatie een website gebruikt vul dan hier de link in.
Taal Als nieuwe gebruikers voor het eerst op de inlogpagina van Cloud komen herkent het systeem de taal die voor de browser is ingesteld. Als deze taal ondersteund wordt door Cloud wordt dat ook de standaard taalinstelling voor de gebruiker. Zo niet, dan kan de instelling voor de organisatie worden gebruikt. Stel, de gebruiker heeft de taal voor de browser ingesteld op Frans dan opent de inlogpagina ook in het Frans. Als de gebruiker de browser in het Duits heeft dan wordt de inlogpagina geopend in de taal die ingesteld is onder Instellingen | Profiel. Gebruikers kunnen altijd de standaardtaal weer aanpassen en ook de taalvoorkeur op de inlogpagina nog wijzigen.

Inlogpagina personaliseren

U heeft ook de mogelijkheid om de inlogpagina te personaliseren voor uw organisatie. Ga naar Instellingen | Organisatie | Inlogpagina personaliseren.

Inlogpagina personaliseren

Optie Omschrijving
Welkomsttekst Deze tekst verschijnt boven de inlogbox. Voer uw gewenste tekst in en klik op Opslaan.
Bedrijfslogo U kunt nog een bedrijfslogo invoegen die boven de login box verschijnt. Klik op Bladeren om een logo up te loaden en klik op Opslaan.