Een CSV-bestand voor transacties maken

U kunt uw transacties naar uw Clouddossier importeren via een CSV-bestand.

Voor meer informatie over het importeren van transacties via een CSV-bestand, zie Transacties importeren vanuit een CSV- of Excelbestand.

Bestandsvereisten

Let op de volgende zaken om ervoor te zorgen dat de import goed verloopt:

 • Het bestand is een .csv-bestand, gecodeerd in UTF-8.

 • Als het bestand kolomkoppen bevat zonder gegevens (alleen als koptekst), wordt het bestand niet geaccepteerd en wordt het uploaden afgebroken.

 • Het bestand mag niet groter zijn dan 5 GB.

 • Er mogen geen lege rijen zijn.

 • De eerste regel in het csv (de kopregel) wordt niet meegenomen in de import. Zorg ervoor dat de transactiegegevens pas vanaf de tweede regel zijn ingevoerd.

 • Bij een waarde is met aanhalingstekens ("):
  • De waarde moet twee aanhalingstekens bevatten (haakje openen en haakje sluiten).Als een waarde slechts één aanhalingstekenbevat, voeg de tweede dan toe of haal het weg.

  • De waarde moet worden voorzien van escape-tekens, ofwel twee aanhalingstekens of backslashes (\).

  • Waarden met meer dan een woord - met één of beide in aanhalingstekens - moeten geheel omsloten worden met aanhalingstekens.

  • Bijvoorbeeld:

   De waarde Definitely "real" cash heeft een woord tussen aanhalingstekens:

   accountId,accountDescription,amount

   123,Definitely "real" cash,1000000

   Wijzig de waarde zodat het er zo uitziet:

   accountId,accountDescription,amount

   123,"Definitely ""real"" cash",1000000

   Of zo:

   accountId,accountDescription,amount

   123,"Definitely \"real\" cash",1000000

   De waarde "cash" staat tussen aanhalingstekens:

   accountId,accountDescription,amount

   123,"cash",1000000

   Wijzig de waarde zodat het er zo uitziet:

   accountId,accountDescription,amount

   123,""cash"",1000000

   Of zo:

   accountId,accountDescription,amount

   123,\"real\",1000000

Verplichte velden voor het importeren van transacties

Als u transacties wilt importeren om een steekproef in te zien of uit te voeren, moeten de volgende velden zijn opgenomen bij de import:

 • Boekingsdatum
 • Rekeningnummer
 • Bedrag

Verplichte velden voor data analytics

Als data analytics is ingeschakeld voor uw product, moeten de volgende velden worden opgenomen in de transactie-import zodat de analytics testen goed kunnen worden uitgevoerd:

Testnaam Vereist veld
Complexe gebruikte rekeningen Account-ID
Dubbele boekings
 • Boekingsdatum (ingangsdatum)
 • Account-ID
 • Bedrag
Eindigt op 999
 • Account-ID
 • Bedrag
Hoge bedragen
 • Account-ID
 • Bedrag
Ontbrekende omschrijving
 • Toelichting
 • Account-ID
Afgerond bedrag
 • Account-ID
 • Bedrag
Ingevoerd en goedgekeurd door dezelfde gebruiker
 • Account-ID
 • Geboekt door
 • Invoer goedgekeurd door
Onderbroken sequentie
 • Invoernummer
 • Account-ID
Specifieke trefwoorden
 • Toelichting
 • Account-ID
Wet van Benford (twee-cijferig)
 • Account-ID
 • Bedrag
Ongebruikelijke rekeningen Account-ID
Ongebruikelijke dagen
 • Boekingsdatum (ingangsdatum)
 • Account-ID
Ongebruikelijke tijden
 • Datum invoering
 • Account-ID
Ongebruikelijke gebruikers
 • Documenttype
 • Account-ID
 • Geboekt door
Nulbedragen
 • Account-ID
 • Bedrag

Verplichte verlden voor Envision

Als Envision is ingeschakeld voor uw product, moeten de volgende velden worden opgenomen in de transactie-import zodat de analytics testen goed kunnen worden uitgevoerd:

Diagram Vereiste velden
Overzicht
 • Documenttype
 • Boekingsdatum (ingangsdatum)
 • Bedrag
 • Geboekt door
Overzicht Bedrag
Verdeling
 • Documenttype
 • Bedrag
 • Geboekt door
Verdeling Geboekte datum
 • Boekingsdatum (ingangsdatum)
 • Bedrag