Gegevens invoeren in een tabel in de jaarrekening

U kunt de jaarrekening verder naar wens aanpassen. Tabellen kunnen ook verder gewijzigd worden door rijen en kolommen toe te voegen en door rijen te verplaatsen. Ook de instellingen voor de rekeninggroepen kunnen worden aangepast.

Let op: De standaard tekengrootte in dynamische tabel is 12. Deze kan niet worden gewijzigd.

Een kolom toevoegen aan een dynamische tabel

 1. Selecteer de tabel.

 2. Klik op Meer acties () | Dynamische Tabel bewerken.

  De tabel wordt opnieuw geopend in bewerkmodus.

 1. Controleer waar u de kolom wilt toevoegen.

 2. Klik bovenaan de tabel op het icoon Toevoegen ().

  De kolom wordt toegevoegd en de opties om de instellingen aan te passen verschijnen op het scherm.

De instellingen voor de kolom aanpassen:

 1. Klik op de koptekst van de kolom.

 2. U kunt de volgende instellingen wijzigen:

  • Soort

   Kies wat voor soort kolom u wilt toevoegen. Voor de volgende kolommen zijn de waarden al ingesteld:

   • Voorafgaand jaar - saldi van voorafgaand jaar

   • Huidig jaar - saldi van het huidige jaar

   • Huidige periode - saldi van de huidige periode

   • Vergelijkende periode - saldi van de vergelijkende periode

   • Bedrag variantie - het verschil tussen de saldi van het voorafgaande jaar en die van het huidige jaar

   • Procent variantie - het verschil in procenten tussen de saldi van het voorafgaande jaar en die van het huidige jaar

   Voor de volgende kolommen kunt u zelf de waarden invoeren:

   • Invoer - voer tekst in, nummers, valutawaarden of percentages.

   • Aangepaste berekening - voer een berekening in. Deze berekening wordt toegepast op alle cellen in de kolom.

   • Verwijzing naar een specificatie - voeg een referentie toe naar al aangemaakte specificaties in de jaarrekening.

   • Aantekening - voeg een kolom toe voor aantekeningen. Klik op Toevoegen () in een cel van de kolom om aantekeningen toe te voegen.

  • Koptekst

   U kunt Dynamische tekst of een formule (fx) invoegen voor de koptekst. U kunt ook zelf tekst invoeren in het veld Uitvoer of uw eigen tekst combineren met dynamische tekst en een formule.

  • Dimensie

   Dimensies zijn groepseigenschappen die aangepast kunnen worden om rekeningen zo verder in te delen.

   U kunt een dimensie selecteren en zo alleen gegevens voor die dimensie tonen in de kolom.

  • Breedte

   Selecteer hoe breed de kolom moet zijn. De opties Smal, Standaard en Aangepast zijn beschikbaar voor alle kolommen. Voor verwijzingen naar specificaties, aantekeningen en beschrijvingen zijn de opties Klein, Gemiddeld en Groot beschikbaar.

   If you select Specific, you can then specify the width of the column in centimeters or inches. The measurement unit is determined by the unit selected in the product settings.

  • Valutasymbool

   Allows you to select whether to display the currency symbol in the column header.

   Beschikbare opties:

   • Use document default - the table uses the default currency symbol settings for the financial statements. See Set default currency symbols options for dynamic tables to learn more.

   • Show in header - the currency symbol displays in the column header.

   • Do not show in header - the currency symbol does not display in the header.

  • Opmaak

   Voor de invoer en berekening kolommen kunt u een opmaak selecteren om aan te geven wat de waarden zijn in de cel:

   • Valuta

   • Nummer

   • Procent

   • Tekst

   Als u Nummer of Procent selecteert kunt u ook het aantal decimalen aangeven.

  • Weergave

   Voor een aantal soorten kolommen en opmaak kunt u kiezen uit een aantal weergave-opties:

   • Uitvergroten om het formaat van de pagina te bestrijken - de kolombreedte wordt zo aangepast zodat het de volledige pagina vult.

    Let op: Deze instelling staat standaard ingeschakeld voor de kolom Beschrijving.

   • Geef nulsaldi weer - toon de rekeningen met nulsaldi.

   • Toon tegengesteld teken voor saldi - toont het tegengestelde teken (negatief of positief) voor de waarden in de kolom.

   • Uitsluiten van totalen - de waarden in deze kolom worden uitgesloten in de berekening voor het Totaalbedrag.

   • Toon symbool in koptekst - toont het valutasymbool of procentteken bovenaan de kolom.

   • Toon jaar in koptekst - toont het jaar in de koptekst van de kolommen Huidig jaar of Voorafgaand jaar.

   • Niet-geconsolideerde gegevens gebruiken - als dit een geconsolideerde opdracht is kunt u deze optie selecteren om de geconsolideerde gegevens uit de kolom te verwijderen. Alleen de niet-geconsolideerde gegevens worden dan weergegeven.

   You can select the eye icon () to reveal a dropdown with the following options:

   • Apply default behavior - the default behavior is applied to the column. Ieder soort rij heeft aparte standaard zichtbaarheidsinstellingen.

    • For trial balance columns:

     The column always displays in the financial statements and the print copy (PDF).

     Let op: Prior year columns do not display if there is no prior year data.

    • For input and custom calculation columns:

     The column always displays in the financial statements and displays in the print copy (PDF) if the column contains data (at least one cell is not empty and its value is not zero).

   • Always display this column - the column is always displayed in the financial statements and in the print copy (PDF).

   • Always hide this column - the column is always hidden in the financial statements and in the print copy (PDF).

  • Verwijderen ()

   Klik op dit icoon om de kolom te verwijderen uit de tabel.

 3. Klik op Opslaan.

 4. Als u wilt afsluiten klikt u op Opslaan & Sluiten.

Een rij toevoegen in een dynamische tabel:

 1. Selecteer de tabel.

 2. Klik op Meer acties () | Dynamische Tabel bewerken.

  De tabel wordt opnieuw geopend in bewerkmodus.

 1. Controleer waar u de rij wilt toevoegen.

 2. Klik aan de linkerkant op het icoon Toevoegen ().

 3. Selecteer een van de volgende opties:

  Gegevens saldibalans: voeg een rij in met gegevens uit de saldibalans. U kunt zowel een rekening als een groep invoegen. Als de groep nog onderliggende groepen bevat worden deze ook toegevoegd aan de tabel. Ook wordt een rij ingevoerd voor het Totaalbedrag voor het totaal van de rijen in deze aangepaste groep.

  Invoer-rij: voeg een lege rij toe om zelf tekst en waarden in te vullen.

  Opmerking rij: voeg een rij toe voor opmerkingen. Er wordt standaard een verwijzing ingevoegd naar al aangemaakte specificaties in de jaarrekening. Deze referentie kunt u ook verwijderen en zelf nog een opmerking toevoegen.

  Tussenregel: voeg een witregel toe. Hiermee kunt u de leesbaarheid verbeteren.

  Pagina-einde: voeg een pagina-einde toe tussen de rijen.

  Hiermee wordt een tekstveld ingevoegd om een titel of korte beschrijving te geven van de groep. Voor meer informatie, zie Aangepaste groepen maken in tabellen.

 4. Als u wilt afsluiten klikt u op Opslaan & Sluiten.

Een rij verplaatsen:

 1. Selecteer de tabel.

 2. Klik op Meer acties () | Dynamische Tabel bewerken.

  De tabel wordt opnieuw geopend in bewerkmodus.

 1. Naast een rij staat het icoon voor Verplaatsen ().

 2. Gebruik dit icoon om de rij te slepen.

 3. Bij het verslepen verschijnt een rand om iedere rij. De rij kan versleept worden naar onderdelen met een donkerblauwe lijn. Als een onderdeel een grijze lijn heeft kunt u de rij daar niet naar toe verplaatsen. Gebruik deze hulpmiddelen om makkelijker te zien waar u het onderdeel naar toe kunt slepen.