Groepseigenschappen

In dit artikel worden de aparte opties in het venster Groepseigenschappen uitgelegd.

Nummer

Hier wordt een uniek mappingnummer ingevoerd. Dit nummer moet de bestaande mapping volgen.

Consistente naam

Titel voor de standaard gebruikte rekening. Deze komt terug in de kolom Voorlopig in de jaarrekening.

Tegengestelde naam

Indien van toepassing, geef een titel op voor de groep die opkomt voor tegengestelde rekeningen. Deze komt terug in de kolom Voorlopig in de jaarrekening.

Inconsistente naam

Indien van toepassing, geef hier een alternatieve titel op voor de groep als het huidige en voorgaande jaar fliprekeningen bevatten. Deze komt terug in de kolom Voorlopig in de jaarrekening.

Let op: Deze titel krijgt voorrang op de consistente en tegengestelde naam en wordt altijd gebruikt in de saldibalans indien opgegeven.

Teken

Selecteer of het een debet of credit groep betreft.

Hoofdgroep

De bovenliggende groep.

Standaardgroep

Met deze eigenschap kunt u de groep aanmerken als een van de groepen die standaard opkomen in de saldibalans. Als onder Financiële groepen op de Datapagina de optie Alleen standaardgroepen is aangevinkt worden dus alleen de standaardgroepen getoond.

Dit kan handig zijn als u een groot groepsschema heeft en met deze optie kunt u dan de meest voorkomende groepen aanvinken als Standaardgroep.

Gebied

Selecteer het gebied waar de groep onder valt.

Component categorieën

Let op: Deze eigenschap is alleen beschikbaar als de componenten zijn ingeschakeld voor de app.

Met deze categorieën kunt u de componenten ordenen voor verscheidene industrieën, ondernemingsvormen of rapportages. Zo kunnen componenten zowel voor industrieën als ondernemingsvormen in aparte categorieën gegroepeerd worden.

Selecteer een of meerdere categorieën om aan de groep toe te wijzen. Deze kunnen aangepast worden in de productinstellingen. De categorie komt op in het venster en u kunt dan de bijbehorende componenten selecteren.

Componenten

Let op: Deze eigenschap is alleen beschikbaar als de componenten zijn ingeschakeld voor de app.

Componenten helpen om een betere zichtbaarheidslogica in te bouwen in de saldibalans. Stel dat een entiteit in de agrarische sector werkt, dan worden alleen de groepen getoond die relevant zijn voor die sector.

Als u meerdere componenten toewijst aan een groep en de zichtbaarheidsinstellingen zijn ingesteld per component, dan is de zichtbaarheid van de groepen afhankelijk van de componenten en of deze tot verschillende categorieën behoren of niet.

  • Als de toegewezen componenten tot dezelfde categorie behoren, dan is de groep zichtbaar in de saldibalans als ten minste één component zichtbaar is - zo niet dan wordt de groep verborgen.

  • Als de toegewezen componenten tot verschillende categorieën behoren, dan is de groep zichtbaar in de saldibalans als ten minste één component van elke categorie zichtbaar is - zo niet dan wordt de groep verborgen.

Er is een uitzondering op bovenstaande regels: als gebruikers een nieuwe rekening aanmaken in de opdracht en deze toewijzen aan een verborgen groep (door de Toon verborgen optie aan te vinken). Zowel de groep zelf als de hoofdgroepen worden dan zichtbaar.

Een voorbeeld: de groep Bedrijfskosten is verborgen door de zichtbaarheidsinstellingen van de componenten en de gebruiker maakt een nieuwe rekening Overige kosten en wijst deze toe aan de Bedrijfskosten. In dit geval worden de groep Bedrijfskosten en de bovenliggende hoofdgroepen automatisch zichtbaar.

Doel opnieuw toewijzen voor tegengestelde rekeningen

Indien van toepassing kunt u een nieuwe mapping toewijzen voor tegengestelde rekeningen. Als een rekening automatisch aan een groep zou worden toegewezen, maar het geselecteerde teken (debet of credit) komt niet overeen voor deze groep, dan wordt de groep automatisch toegewezen aan de nieuwe mapping.

Vink de optie Rekening toewijzen toestaan aan en u kunt de nieuwe mapping selecteren.

Classificatie

Begin met typen of selecteer een classificatie uit het rekeningenstelsel. Met deze classificaties kunt u direct automappen vanuit een boekhoudpakket en worden de classificaties toegewezen aan de groep gekoppeld aan de rekening in het pakket.

Prioriteit van groep wijzigen

Met de prioriteit wordt een waarde toegewezen aan een groep. Het automappen gebeurt dan op basis van deze waarden. Groepen met een positieve waarden krijgen prioriteit over groepen zonder waarde.