Instructies verplaatsen

Als u de volgorde van instructies wilt wijzigen kunt u de instructies makkelijk verplaatsen.

Een instructie verplaatsen:

  1. Open het document en klik op Bewerken ().

  2. Ga naar de instructie die u wilt verplaatsen.

  3. Klik rechts op de pijltjes ().

  4. Met de blauwe pijltjes wordt aangegeven waar de instructie naartoe verplaatst kan worden.

  5. Klik op de pijl of het blokje waar u de instructie wilt plaatsen.

  6. De instructie wordt naar de gewenste plek gezet.