Description of the fields in the Additional Details category

When importing transactions from a CSV file, you must map the fields, so the transactions data display properly in the engagement.

This topic describes the fields within the ADDITIONAL DETAILS category.

Note that some fields are mandatory for specific AnalyticsAI tests to function properly. To learn more see, Mandatory fields for data analytics.

Line Number (line_number)

Een uniek identificatienummer voor iedere regel in een boeking. Het ID wordt automatisch gegenereerd als het niet gemapt is.

Gebruik

  • Als het regelnummer gemapt is, wordt dit nummer gebruikt als identificatienummer voor de transactieregel.
  • Als het regelnummer niet gemapt is, krijgt iedere transactieregel binnen iedere unieke transactie een nummer toegewezen. Deze nummering start bij 1 en gaat opvolgend door.

Vereisten

  • Er mogen geen lege regelnummer-cellen zijn.
  • Er mogen geen dubele regelnummers zijn voor iedere unieke invoer.

Entry ID (entry_id)

Elk identificatienummer uniek voor iedere boeking - hoeft niet opvolgend te zijn.

Gebruik

  • Als het boekings-ID gemapt wordt, wordt dit ID gebruikt om transacties te groeperen.
  • Als het boekingsnummer en het boekings-ID niet worden opgegeven, krijgt iedere transactie een willekeurig, uniek ID toegewezen.

Vereisten

Er mogen geen lege boekingsnummer-cellen zijn.