Dynamisch toegewezen saldi

Als de optie Dynamisch toewijzen is ingeschakeld voor de groepen in de saldibalans, dan worden flip-saldi dynamisch toegewezen aan de juiste groep.

In onderstaand screenshot is bijvoorbeeld het bedrag voor BTW afdracht automatisch toegewezen van Omzetbelasting naar Vorderingen omzetbelasting.

Dynamisch toegewezen saldi

U kunt deze functie eenvoudig aan- of uitzetten. Klik op het flip-icoon (/) naast de rekening en klik op Automatisch opnieuw toewijzen voor de rekening inschakelen/uitschakelen.De som van de rekeningen kan niet opnieuw worden toegewezen.