Een checklist aanmaken

Met een checklist kunt u het werkproces aan de opdracht versoepelen. Gebruikers krijgen dan bijvoorbeeld alleen de informatie en vragen die nodig zijn voor een specifieke opdracht. Het kan vergeleken worden met een vragenlijst bedoeld om meer informatie te verzamelen over de klant en de opdracht. In combinatie met gebruik van zichtbaarheidsinstellingen kan een checklist het werk aan een opdracht vergemakkelijken.

Als gebruikers de vragen invullen komen alleen gerelateerde documenten en onderdelen op in de opdracht. Zo zien zij alleen die documenten die ze ook nodig hebben. Andere documenten die niet relevant zijn blijven verborgen.

Personeelsleden kunnen een checklist aanmaken en wijzigen in een opdracht.

Beheerders van de kantoorlaag kunnen een checklist aanmaken en wijzigen in de kantoorlaag.

Tips:

  • Personeelsleden kunnen checklists die standaard bij de Cloud-app horen niet verwijderen en de content ervan niet wijzigen. Medewerkers kunnen echter wel content toevoegen in vragen of vragenlijsten.

  • Beheerders van de kantoorlaag kunnen checklists die standaard bij de Cloud-app horen niet verwijderen. Ze kunnen deze items echter wel onderdrukken in de kantoorlaag zodat ze niet getoond worden in de opdracht.

  • Beheerders van de kantoorlaag kunnen checklists die standaard bij de Cloud-app horen niet wijzigen. Medewerkers kunnen echter wel content toevoegen in vragen of vragenlijsten.

Een checklist aanmaken:

  1. Vanuit de pagina Documenten klikt u op de knop Toevoegen () en kies voor Checklist.

  2. Een lege checklist wordt toegevoegd aan de groep.

  3. Klik in de checklist op Bewerken () om een tekstgebied of andere secties toe te voegen.

Om een al aangemaakte checklist te wijzigen, open het document en klik op Bewerken ().