Een brief of memo toevoegen

U kunt blanco tekstdocumenten toevoegen voor uw werk in een opdracht. Hiervoor zijn twee soorten tekstdocumenten beschikbaar: als brief en memo.

Personeelsleden kunnen een checklist aanmaken in een opdracht en wijzigingen aanbrengen in brieven en memo's die zij zelf hebben aangemaakt.

Beheerders van de kantoorlaag kunnen brieven en memo's aanmaken in de kantoorlaag en wijzigingen aanbrengen aan deze items die zij zelf hebben aangemaakt.

Tips:

  • Personeelsleden kunnen brieven en memo's die standaard bij de Cloud-app horen niet verwijderen of wijzigen. Medewerkers kunnen echter wel content toevoegen in vragen of vragenlijsten.

  • Beheerders van de kantoorlaag kunnen brieven en memo's die standaard bij de Cloud-app horen niet verwijderen. Ze kunnen deze items echter wel onderdrukken in de kantoorlaag zodat ze niet getoond worden in de opdracht.

  • Beheerders van de kantoorlaag kunnen brieven en memo's die standaard bij de Cloud-app horen niet wijzigen. Ze kunnen echter wel content toevoegen.

Een brief of memo toevoegen

  1. Klik op het icoon Toevoegen () en klik dan op Brief of Memo.

  2. Klik in de checklist op Bewerken () om een tekstgebied of andere secties toe te voegen.

Om een al aangemaakte brief of memo te wijzigen, open het document en klik op Bewerken ().