Een analyse toevoegen in de jaarrekening

Het is mogelijk om een analyse in de jaarrekening op te nemen om zo een visuele weergave te geven van alle gegevens door middel van tabellen, grafieken en diagrammen.

Een analyse-sectie toevoegen:

 1. Ga naar het hoofdstuk waar u een analyse wilt toevoegen.

 2. Een analyse kan worden ingevoegd in een hoofdstuk of in een specificatie.

 3. Ga naar de documentnavigatie links op de pagina en klik op Toevoegen ().

 4. Kies de optie Analyse.

 5. In de keuzelijst zijn verschillende opties opgenomen.

 6. Let op: Deze lijst kan verschillen als de productinstellingen gewijzigd zijn.

 7. Kies welke analyse u wilt toevoegen.

 8. Let op: De gegevens in de analyse worden opgehaald uit de balans in de jaarrekening, niet uit de saldibalans. Het is mogelijk dat de balans in de jaarrekening overschreven saldi en VJP's bevat.

De tabellen en grafieken kunnen eventueel nog aangepast worden zodat u kunt kiezen welke gegevens getoond worden.

Tabellen, grafieken en diagrammen aanpassen:

 1. Onder de optie Selecteer grafiek kunt u kiezen welke gegevens u wilt opnemen in de analyse.

 2. Tip: Met het kruisje () kunt u ook de hele figuur weghalen.

 3. Schakel tussen de voorlopige of definitieve gegevens ().

 4. Klik op het icoon Volledige grootte () om de figuur uit te klappen en volledig over de sectie te spreiden.

 5. Klik op het icoon Bewerken () in titelbalk van de grafiek en klik dan op het icoon Toevoegen () om een onderdeel aan de grafiek toe te voegen. Selecteer het item dat u wilt toevoegen uit de lijst en deze wordt toegevoegd aan de grafiek.

 6. Klik op Toelichting om het tekstveld te tonen waar u nog opmerkingen in kunt plaatsen.

 7. In de tabellen kunt u nog aangeven welke kolommen u wilt tonen in een specifieke tabel.

Klik op het icoon Terugzetten naar standaard () om alle wijzigingen ongedaan te maken.

Tabellen, grafieken en diagrammen aanpassen.