Datakoppelingen en real-time updates in Caseware Cloud Connector

Let op: Uw systeembeheerder moet Caseware Cloud Connector aanschaffen en inschakelen voor uw account.

Als een gegevenswaarde in de opdracht gewijzigd wordt, wordt deze wijziging automatisch weerspiegeld in het Excel-bestand.

Let op: Als u een kopie van het huidige Excel-bestand wilt delen en niet wilt dat de gegevens worden bijgewerkt bij een wijziging van het opdrachtbestand, dan kunt u de optie Dupliceren & ontkoppelen gebruiken. Deze optie creëert een spreadsheetkopie zonder formules, die u kunt gebruiken voor back-ups of naar klanten kunt sturen. Let op dat u beveiligde spreadsheets niet kunt dupliceren.

Voorbeeld:

  1. Met behulp van de invoegtoepassing Caseware Cloud Connector voegt u in het Excel-bestand de naam van de saldibalans-groep Cash in.

  2. U wijzigt de groepsnaam naar Liquide middelen terwijl u aan de opdracht werkt.

  3. U zult merken dat Cash automatisch is veranderd in Liquide middelen en automatisch wordt weergegeven in het Excel-bestand.

Als u echter in uw opdracht een groepsnummer wijzigt, dan wordt dit niet automatisch weerspiegeld in de gegevens die u in het Excel-bestand hebt ingevoegd. U dient de gegevens in het Excel-bestand opnieuw in te voegen.

Voorbeeld:

  1. Met behulp van de invoegtoepassing Caseware Cloud Connector voegt u in het Excel-bestand de naam van de saldibalans-groep Cash in.

  2. U wijzigt het groepsnummer voor Cash terwijl u aan de opdracht werkt.

  3. U merkt dat de cel vanaf nu een onjuiste naam of geen waarde heeft.

  4. Om dit te corrigeren, verwijdert u de bestaande waarde en voegt u in het Excel-bestand opnieuw de naam van de saldibalans-groep Cash in.