De saldibalans inzien

Zodra u de gegevens van uw klant heeft ontvangen en de saldibalans heeft geïmporteerd kunt u de rekeningen en groepen weergeven op de Data-pagina.

Rekeningen weergeven

Op de Data-pagina staan in het linkerpaneel een aantal tabbladen. Een daarvan is Rekeningen waar u alle gegevens van de rekeningen kunt inzien. Het toont de rekeningnummers en -namen, de voorlopige balans (geïmporteerd), de definitieve balans (na VJPs en afrondingen, etc.) en de balans van vorig jaar.

Let op: De namen voor de kolommen Voorlopig en Definitief kunnen verschillen op basis van de productinstellingen.

Als de saldibalans niet in evenwicht is verschijnt hier een melding () voor bovenaan de pagina. Ook het bedrag wordt bovenaan weergegeven.

Klik op de naam van de kolom om de gegevens oplopend of aflopend te sorteren. De pijltjes () of () geven aan of de gegevens oplopend of aflopend gesorteerd worden.

Rekeningnamen opvolgend gesorteerd.

Bovenaan de weergave staan nog drie opties. Deze kunt u gebruiken om meer kolommen of signalen weer te geven, of om de gegevens te filteren.

Aanvullende gegevens voor rekeningen:

 1. Klik op de knop Kolommen.

 2. Een lijst met beschikbare opties voor kolommen wordt getoond.

 3. Vink aan welke kolommen u wilt weergeven.

 4. U heeft keuze uit:

  • Variantie
  • Percentage variantie
  • Gebied
  • Cyclus
  • VJPs
  • Fiscaal (niet beschikbaar)

Aanvullende signalen voor rekeningen:

 1. Klik op de knop Signalen.

 2. Een lijst met beschikbare signalen wordt getoond.

 3. Vink aan welke signalen u wilt weergeven.

 4. U heeft keuze uit:

  • Issues
  • Aantekeningen
  • Materialiteit

U kunt met het zoekveld rechts bovenin nog zoeken op termen. Resultaten worden gemarkeerd en worden direct getoond zodra u begint te typen.

De zoekfunctie.

U kunt ook gegevens filteren. Klik op de knop Filters om de beschikbare opties weer te geven:

 • Voor het Bedrag kunt u aangeven hoe groot het bereik moet zijn (Van - Tot) zodat u filtert welke bedragen u wilt zien. U kunt ook met de schuifregelaar aangeven wat het bereik moet zijn.

 • Cyclus - Nog niet beschikbaar

 • Gebied - Nog niet beschikbaar

 • Vink de optie Materieel aan om alleen de materiële rekeningen te tonen.

 • Vink de optie Met issues aan om alleen de rekeningen met issues te tonen.

Filteropties

U kunt ook de transacties inzien voor iedere rekening. Voor meer informatie, zie Transacties weergeven.

Groepen weergeven

Ga naar het tabblad Financiële groepen in het linkerpaneel.

 • Financiële groepen - alle financiële groepen en onderliggende rekeningen worden weergegeven. Het is de standaard indeling die gebruikt wordt voor de saldibalans. Zodra u de gegevens heeft geïmporteerd is deze weergave altijd beschikbaar.

 • Tax groepen - Niet beschikbaar.

 • Prescribed groepen - Niet beschikbaar.

Let op: De weergave Financiële groepen is altijd beschikbaar.

Namen van groepen worden in het blauw getoond en namen van rekeningen staan in een zwart lettertype.

Groepsnamen in blauw, rekeningnamen in zwart.

Als de saldibalans niet in evenwicht is verschijnt hier een melding () voor bovenaan de pagina. Ook het bedrag wordt bovenaan weergegeven.

Met de opties bovenaan de weergave kunt u nog kolommen of signalen weergeven of de gegevens filteren.

Aanvullende gegevens voor groepen:

 1. Klik op de knop Kolommen.

 2. Een lijst met beschikbare opties voor kolommen wordt getoond.

 3. Vink aan welke kolommen u wilt weergeven.

 4. U heeft keuze uit:

  • Variantie
  • Percentage variantie
  • Gebied
  • Cyclus
  • VJPs
  • Fiscaal (niet beschikbaar)

Aanvullende signalen voor groepen:

 1. Klik op de knop Signalen.

 2. Een lijst met beschikbare signalen wordt getoond.

 3. Vink aan welke signalen u wilt weergeven.

 4. U heeft keuze uit:

  • Issues
  • Aantekeningen
  • Materialiteit

Als u alleen de groepen wilt tonen kunt u de Rekeningen ook verbergen.

Rekeningen verbergen en alleen de groepen tonen.

Groepen die getoond worden op de pagina zijn afhankelijk van het product en hoe deze is ingericht door Caseware. Als er geen standaardgroepen zijn opgegeven in het product worden alle groepen getoond.

Als er wel standaardgroepen zijn ingesteld heeft u nog de optie om de Hoofdgroepen die boven deze standaardgroepen liggen te tonen.

In onderstaand screenshot staan de hoofdgroepen ingesteld in het product. Als deze worden verborgen, worden alleen de onderliggende groepen getoond.

De pagina toont de standaardgroepen (als dit staat ingesteld in het product). Zo niet, dan worden de onderliggende groepen weergegeven.

Als u de optie Hoofdgroepen aanzet worden alle niveaus getoond, dus zowel de hoofdgroep als de onderliggende groepen. Als er geen standaardgroepen zijn ingesteld verandert er niets op deze pagina.

De hoofdgroepen tonen of verbergen. Als er geen standaardgroepen staan ingesteld in uw product wordt er met deze optie verder niets gewijzigd.

Als u van een bepaalde groep wilt zien welke groepen daar nog onder liggen, kunt u op de groep klikken. Er wordt dan een kleinere detailweergave getoond. U kunt bijvoorbeeld de groep Liquide middelen aanklikken om zo de onderliggende groepen te tonen. Bovenin wordt het navigatiepad getoond zodat u makkelijk kunt navigeren tussen alle groepen.

Het navigatiepad bovenaan de pagina als u naar een specifieke groep gaat.

VJP's weergeven

Als er VJP's zijn geboekt voor bepaalde groepen of rekeningen kunt u deze meer in detail weergeven op de pagina VJP's.

Let op: De kolom VJP's moet wel zichtbaar zijn op de pagina Data. Zorg ervoor dat de VJP's zijn aangevinkt onder de optie Kolommen.

Onderstaande afbeelding toont hoe de vjp voor Auto- en transportkosten wordt getoond in het tabblad Financiële groepen.

VJP's worden in de financiële groepen weergegeven in blauwe tekst.

Details weergeven van een VJP:

 1. Ga naar de kolom VJP's.

 2. Klik op de VJP waar u de details van wilt inzien.

 3. VJP's zijn makkelijk te herkennen aan de blauwe kleur.

  VJP's worden in het blauw weergegeven en linken naar de pagina VJP's waar meer details worden getoond.

  De pagina VJP's opent waar meer details staan over de VJP's.

  Let op: Op de pagina wordt de geselecteerde VJP nog extra gemarkeerd met een blauwe balk.

   De VJP die via de pagina Data geselecteerd is wordt nog gemarkeerd met een blauwe balk.