Description of the fields in the Subledger Details category

When importing transaction from a CSV file, you must map the fields, so the transaction data display properly in the engagement.

This topic describes the field within the SUBLEDGER DETAILS category.

Note that some fields are mandatory for specific AnalyticsAI tests to function properly. To learn more see, Mandatory fields for data analytics.

Identifier Type (identifier_type)

Identificatiecode voor gegevens in het subgrootboek.

Vereisten

 • Er zijn minder dan 2,500 unieke waarden. Deze waarden moeten gemapt zijn als:
  • CU - Klanten (Customers)
  • PE - Vooruitbetaalde kosten (Prepaid Expenses)
  • SU - Leveranciers (Suppliers)
  • EM - Werknemers (Employees)
  • IA - Beleggingsactiva (Investment Assets)
  • OT - Overig
  • CA - Vaste activa (Capital Assets)
  • IN - Voorraad (Inventory)
  • DL - Uitstaande schulden (Debt Liabilities)

Identifier Code (identifier_code)

Identifying code for data within the subledger.
Bijvoorbeeld: Klantnummer, leveranciernummer, werknemersnummer,
"C123", "V6589", "6597".

Vereisten

Als het Soort gegevens is gemapt, moet de code ook worden gemapt.

Identifier Description (identifier_description)

Beschrijving van de code.
"Holding BV.", "Bedrijf ABC.", "Jan Jansen".

Identifier Active (identifier_active)

Geeft aan of de code actief of inactief is.

Identifier Street (identifier_street)

Identifier's street - line 1.
Bijvoorbeeld: Ruijterweg 123.

Identifier Street 2 (identifier_address_street2)

Aanvullende gegevens voor het adres - Regel 2.
Bijvoorbeeld: Appartement 2

Identifier City (identifier_city)

Toont de stad.

Identifier State or Province (identifier_state_or_province)

Toont de provincie.

Identifier Zip or Postal Code (identifier_zip_or_postal_code)

Toont de postcode.

Identifier Country (identifier_country)

Toont het land of de landcode.

Document Number (document_number)

Nummer van het brondocument; dit is het document ingevoerd aan het begin van het bedrijfsproces.

Document Apply to Number (document_Apply_To_Number)

Het documentnummer gekoppeld aan het brondocument dat gebruikt wordt om debet en credit te verrekenen. Het wordt gebruikt om de openstaande balans te berekenen als de betaling, het voorschot, credit-/debetnota niet volledig toegepast is.
"INV-001", "121296".