Afronding in de jaarrekening

Let op: Als de saldibalans niet in evenwicht is worden afrondingsverschillen niet toegewezen. De melding Niet in evenwicht in de Saldibalans () geeft hier een waarschuwing voor.

In de tabellen in de jaarrekening kunnen afrondingsverschillen op rekeningen worden geboekt. Dit proces volgt een aantal regels:

 • Het totaal in afrondingsverschillen van alle saldi wordt toegewezen aan een standaard ingestelde rekening.

 • Voorbeeld:

  In het volgende geval:

  • is er een totaal afrondingsverschil in het huidige jaar van €2,
  • worden afrondingsverschillen geboekt op Overige kortlopende schulden,
  • het saldo van Overige kortlopende schulden is €12.400.

  Het afrondingsverschil van 2 euro wordt geboekt op Overige kortlopende schulden en het saldo wordt $12,402.

 • Afrondingsverschillen kunnen alleen op rekeningen worden geboekt.

 • U kunt een andere rekening selecteren om de afrondingsverschillen op te boeken.

De post in de tabel waar het afrondingsverschil naartoe is geboekt wordt in de jaarrekening met een sterretje (*) gemarkeerd.

In onderstaande afbeelding ziet u dat Kortlopende schulden gemarkeerd is met een sterretje.

Een sterretje markeert het afrondingsverschil.

Open de groep en het sterretje verspringt naar de rekening Overige kortlopende schulden.

Het sterretje verschijnt naast de rekening.

Afronding bij een opdracht overnemen

Als u een opdracht overneemt worden de afrondingsverschillen aan dezelfde rekening toegewezen voor het vorige jaar. Een voorbeeld:

 • Gegevens worden overgenomen uit 2019
 • en de afrondingsverschillen zijn toegewezen aan Overige kortlopende schulden.

Na het overnemen van de gegevens:

 • De afrondingsverschillen verschijnen onder Overige kortlopende schulden onder het vorige jaar.
 • Het is mogelijk de rekening nog te wijzigen.
 • Klik op de saldi om meer details te tonen.