Gebruikers toegang geven tot items in een entiteit

U kunt gebruikers of groepen toegang geven tot bepaalde bestanden of activiteiten in een entiteit.

Toegang geven tot bepaalde bestanden of activiteiten in een entiteit:

 1. U heeft de rol Eigenaar nodig of vergelijkbare machtigingen voor het bestand of de activiteit.

 2. Zorg ervoor dat de gebruikers of groepen alleen de onderstaande rollen hebben toegewezen voor de entiteit:

  • De rol Contactpersoon - Entiteit toegang voor contactpersonen.

  • De rol Entiteit toegang voor gebruikers.

  Stel, u wilt een personeelslid toegang geven tot entiteit A. Dan gaat u naar de entiteit, u klikt op het icoon Delen en selecteert daar de rol Entiteit toegang voor die gebruiker.

  Het icoon Delen is gemarkeerd op onderstaand screenshot.

  Icoon delen in Entiteiteigenschappen.

 3. Klik op Bestanden in het Cloudmenu ().

  Als u toegang tot een activiteit wilt geven, ga dan naar Activiteiten.

 4. Selecteer de bestanden of de activiteiten waarop u rollen wilt toewijzen en klik dan op Deel ().

 5. Selecteer welke gebruikers of groepen toegang moeten krijgen tot het bestand of de activiteit en klik dan op Rollen toewijzen (#) en kies de juiste rol die u wilt toekennen.

  De beschikbare lijst met rollen verschilt voor gebruikers en contactpersonen.

  Een bestand delen met een contactpersoon.

 6. Vink de rollen aan die u aan de gebruikers of groepen wilt toewijzen.

 7. Klik op Deel.