Contactpersonen

Contactpersonen zijn gebruikers in de organisatie van uw klant die samenwerken met uw medewerkers.

In Caseware Cloud zullen contactpersonen met name:

  • reageren op vragen van medewerkers;

  • documenten en informatie aanleveren;

  • zich richten op andere taken in de samenwerking, zoals reageren op activiteiten of vragen.