Test de single sign-on integratie

Nu Cloud is geïntegreerd met uw Active Directory Domein kunt u de integratie testen. Ga naar de loginpagina van uw Cloudomgeving. Er moet nu een nieuwe knop staan: Ga naar Single Sign On. Zo niet, zie onderstaande vraag uit de FAQ Waarom krijg ik een foutmelding?.