Importeren vanuit QuickBooks

You can import data from QuickBooks desktop by exporting it as a file, then importing the file to your engagement.

Let op: Rekeningen met nulsaldi worden niet automatisch naar de Cloud-apps geïmporteerd. Als u deze rekeningen mee wilt nemen moet u ze handmatig toevoegen en toewijzen aan de juiste groep.
Rekeningen met nulsaldi worden wel geïmporteerd naar IDEA-bestanden.

Ook na het importeren van de gegevens is het altijd mogelijk de saldibalans opnieuw te importeren. Ga naar de Datapagina, klik op Importeren en kies uit de beschikbare opties:

 • Saldibalans opnieuw importeren - Importeer de gegevens opnieuw via dezelfde importmethode. Als u bijvoorbeeld uw gegevens via Exact Online heeft geïmporteerd wordt Exact opnieuw geopend bij het opnieuw importeren.

 • Opnieuw importeren vanuit andere bron - Importeer de gegevens opnieuw via een andere methode. Bijvoorbeeld, u heeft eerst uw gegevens via Exact geïmporteerd maar u wilt nu de saldibalans vanuit een .csv-bestand importeren.

Gegevens worden opgehaald en gekoppeld via het rekeningnummer en de naam van de rekening. Saldi voor overeenkomende rekeningen worden overschreven met de nieuwe gegevens. Rekeningen die alleen in de oude import terugkwamen en niet in de nieuwe import worden verwijderd.

Let op:In opdrachten aangemaakt voor een volgende periode worden de saldi van voorgaande jaren niet overschreven of verwijderd via een herimport.

Before you start, make sure that you complete the necessary prerequisite steps based on your QuickBooks version:

QuickBooks Canada / UK / Australia:

 • Install an applicable version of QuickBooks on your workstation.
 • Install the QuickBooks Export Utility on your workstation. You can download it from MyCaseware on the Support Downloads page.
 • In QuickBooks, you must permit the QuickBooks Export Utility access to the file. On the ribbon, click Edit | Preferences... | Integrated Applications | Company Preferences and deselect Don't allow any applications to access this company file.

QuickBooks USA

 • Install an applicable version of QuickBooks on your workstation.

Stap 1: Export data from QuickBooks desktop

To export data from QuickBooks Canada / UK / Australia:

 1. Open your QuickBooks desktop account, then open the company file that you want to import.

 2. Open the QuickBooks Export Utility.

  1. In the QuickBooks Version drop-down, select your QuickBooks version.

  2. ​In the Export Path field, select Browse….

  3. The Browse For Folder dialog opens.

  4. Navigate to the where you want to create the export file, then select OK.

  • Select Specify last transaction date and enter the applicable date.

  • In the Accounting method drop-down, select the applicable accrual method.

 3. Select Export.

The accounting data from the QuickBooks Desktop file is exported to a file in the specified location.

To export data from QuickBooks US:

 1. Open your QuickBooks desktop account, then open the company file that you want to import.

 2. On the ribbon, select File | Utilities | Copy Company File for QuickBooks Online....

  If prompted to close any open windows, select OK.

 3. In the Save Exported Company file to... dialog, navigate to the location on your workstation where you want to create the QuickBooks Online file and select Save.

 4. Klik op OK.

The accounting data from the QuickBooks Desktop file is exported to a file in the specified location.

Stap 2: Het geëxporteerde bestand naar uw opdracht importeren

Het geëxporteerde bestand naar uw opdracht importeren:

 1. Download de Caseware Cloud Import Utility.

 2. Caseware Cloud Import Utility(.exe)

 3. Open de Utility, klik op Other Data Source en klik op Volgende.

 4. In the Import From and Version drop-downs, select QuickBooks and the version you're importing from.

  Let op: Zie Ondersteunde software van derde partijen voor de lijst van software die door Caseware Cloud ondersteund wordt.

 5. Zoek op uw computer de map waarin het bestand staat dat u wilt importeren en voeg deze toe aan Import Path.

 6. In the Select Client ID File field, specify the client file.

 7. At File extension, select the correct file extension for the file.

  The file extension options vary based on the version you've selected in Step 3.

 8. Specify the desired settings for the import.

  The settings vary based on the version you've selected in Step 3.

 9. Klik op Volgende en Voltooien.

 10. U krijgt een melding op het zip-bestand op te slaan.

 11. Ga in uw opdracht naar de pagina Data en selecteer in het tabblad Importeren de optie Desktop Accounting Software.

 12. Selecteer het zip-bestand dat u heeft opgeslagen in Stap 9.

De gegevens worden nu naar de opdracht geïmporteerd en staan onder het tabblad Rekeningen.