Dynamische tekst en termen uit de woordenlijst aanpassen

Let op: U kunt termen in de woordenlijst of voor dynamische tekst alleen aanpassen als de optie 'overschrijven' is ingeschakeld in de template.

Een woordenlijst voor de opdracht bevat termen. Termen zijn woorden en zinnen die vaak terug kunnen komen in de tekst van het product. Als een term gewijzigd wordt, is het overal aangepast waar de schrijver dit bedoelt.

Dynamische tekstvelden veranderen als er aan bepaalde voorwaarden voldaan wordt. Bijvoorbeeld, als de klant een vraag in een checklist wil beantwoorden met 'ja', dan staat er 'correct' in het dynamische tekstveld.

In het document kunnen termen zijn opgenomen vanuit de woordenlijst of vanuit dynamische tekstvelden. U kunt deze termen opheffen, maar de opties daarvoor zijn wel afhankelijk van welk product u gebruikt.

Het aanpassen van termen in de woordenlijst of de dynamische tekst output:

  1. Selecteer het tekstgebied in het document waar u een verandering wilt aanbrengen.

    Termen of dynamische tekstvelden worden gemarkeerd in grijs.

  2. Selecteer de term of de dynamische tekst om het venster Data Link te openen.

    Als u de term selecteert kunt u klikken op het icoon voor informatie () om zo te zien waar en hoe vaak deze term gebruikt wordt.

  3. Verander de Output naar wens en klik dan op Opslaan.

Als aan de Output-voorwaarde is voldaan wordt de tekst overal in de opdracht aangepast. Als na de wijziging aan een andere voorwaarde wordt voldaan dan verandert de Output in overeenkomst met de ingestelde tekst voor die voorwaarde.