Aftekenrollen opstellen

Let op: De aftekenrollen en -niveaus zijn alleen beschikbaar als ze ingeschakeld zijn in het product.

Met gepersonaliseerde aftekenrollen kunt u zelf labels aanmaken voor de rollen Opsteller en Reviewer. Naast de al ingestelde rollen beschikbaar in het product, kunt u dan ook zoveel rollen aanmaken als u nodig heeft.

Zodra u de nieuwe rollen heeft aangemaakt, kunt u uw eigen aftekenniveaus aanmaken om zo de workflows van de opstellers en reviews te bewaken voor een document. Zie Aftekenniveaus aanmaken voor meer informatie.

Klik bovenin beeld op het icoon Informatie () en ga naar Instellingen. Het venster voor de Productinstellingen wordt geopend. Hier kunt u de instellingen inzien en waar nodig aanpassen.

Aftekenrollen opstellen

  1. Ga naar Aftekenen | Rollen.

  2. Klik op +Rollen om een nieuwe rol aan te maken.

    De standaardrollen kunnen ook worden gewijzigd.

  3. Geef de nieuwe rol een naam en selecteer of deze rol geldt voor de workflow Opstellen of Reviewen.

  4. Selecteer Meerdere aftekeningen als u meer dan één gebruiker voor een rol wilt kunnen laten aftekenen.

Een nieuwe rol aanmaken.

  1. Selecteer Meerdere aftekeningen als u meer dan één gebruiker voor een rol wilt kunnen laten aftekenen.

Met de pijltjes () kunt u de rollen herschikken. Klik op () om een rol weer te verwijderen.