Meeteenheden

Onder Opmaak | Eenheden kunt u kiezen welke meeteenheden u wilt gebruiken in het product: centimeters of inches.

De meeteenheid komt in het product bijvoorbeeld terug onder de printinstellingen.