Bestanden uploaden naar een entiteit

Het is mogelijk om bestanden en documenten naar Cloud te uploaden zodat u direct alle relevante bestanden voor de opdracht in een centrale locatie heeft staan. Zo kunt u alles bij elkaar houden, ook bijvoorbeeld correspondentie met de klant of andere gerelateerde bestanden.

Om bestanden te kunnen uploaden heeft u de rol Bewerker nodig of vergelijkbare machtigingen. Voor meer informatie, zie Standaardrollen.

Een bestand uploaden:

  1. Ga vanuit het Cloudmenu naar de pagina Bestanden.

  2. Selecteer de entiteit waar u de bestanden naar wilt uploaden.

    De entiteitskiezer

  3. Klik op Nieuw | Uploaden. Het scherm Bestandsupload wordt geopend.

  4. Klik op Selecteer bestanden om te bladeren of sleep het bestand naar het venster.

  5. In het venster Delen instellingen kunt u aangeven met wie u de bestanden wilt delen.

    U kunt aangeven of alle medewerkers die toegang hebben tot de entiteit ook toegang krijgen tot dit bestand. Daarnaast kunt u kiezen of u het bestand wilt delen met contactpersonen.