Prepare the statement of financial position and statement of profit or loss

The D400 Statement of Financial Position and Statement of Profit or Loss consists of the balance sheet and the income statement. U kunt de gegevens in het document reviewen en deze nog verder aanpassen of uitbreiden. ga naar Opdrachten > Jaarrekening en afronding > De jaarrekening opstellen.

You can also customize the financial statements content or layout if needed.