Wat zijn zichtbaarheidsinstellingen?

Met behulp van instellingen voor de zichtbaarheid kan de gebruiker het document zo instellen dat alleen de relevante onderdelen automatisch opkomen. Dit kan worden ingesteld met de zichtbaarheidsvoorwaarden voor verschillende onderdelen uit de opdracht.

Als aan de voorwaarden is voldaan, worden sommige items (weer) zichtbaar in de opdracht. Zo niet, dan blijven ze verborgen en niet beschikbaar.

Met zichtbaarheidsvoorwaarden kunt u:

  • documenten verbergen die (nog) niet relevant zijn voor de gebruiker;

  • een tekstsectie in een document op laten komen als de gebruiker een specifiek antwoord geeft op een procedure.Dit is met name handig als u de inhoud van brieven, memo's of andere documenten wilt aanpassen gebaseerd op gegevens uit de saldibalans of checklists.

Om de zichtbaarheid in te stellen moet u het volgende opgeven:

  • welke zichtbaarheid u wilt gebruiken en de parameters daarvoor.

  • Parameters geven aan waar de app de informatie (waarden) vandaag haalt om de voorwaarde te checken. Bijvoorbeeld een vraag of antwoord uit een checklist.Iedere soort voorwaarde heeft een eigen set parameters.

  • De zichtbaarheid

  • Hierbij gaat het er om of het item getoond of verborgen wordt wanneer aan de voorwaarden is voldaan.Als u meer dan een voorwaarde toevoegd, moet u ook opgeven of aan alle voorwaarden moet worden voldaan of aan slechts enkele voorwaarden wordt voldaan om de zichtbaarheid op te laten komen.

Gebruikers kunnen zichtbaarheidsinstellingen toevoegen en bewerken voor items die zij zelf hebben toegevoegd in een opdracht.

Beheerders van de kantoorlaag kunnen zichtbaarheidsinstellingen toevoegen en bewerken voor items die zij in de kantoorlaag hebben toegevoegd.

Tips:

  • Gebruikers kunnen de zichtbaarheidsinstellingen voor standaard inhoud uit de app niet wijzigen.

  • Beheerders van de kantoorlaag kunnen zichtbaarheidsinstellingen voor standaard inhoud uit de app niet wijzigen.