Vragen toevoegen

Met de aparte vragen kunt u bestandsverzoeken sturen naar uw contactpersonen of informatie opvragen. Alle vragen moeten bij een vragenreeks horen. Het is niet mogelijk om een aparte vraag toe te voegen.

Vragen toevoegen:

 1. Ga naar de vragenreeks waar u de vraag in wilt toevoegen.

 2. Klik op Vraag toevoegen () en kies een of meerdere antwoordtypes uit de keuzelijst .

  De vraag wordt toegevoegd en krijgt standaard de titel Nieuwe vraag.

 3. Klik op de titel om deze te wijzigen. Als u in het tekstveld klikt verschijnt de werkbalk om de opmaak aan te passen. Klik op Annuleren of Opslaan () om verder te gaan.

  Ingevoerde tekst wordt automatisch opgeslagen of klik op Opslaan ().

  Opties voor de opmaakwerkbalk:

Pictogram

Omschrijving

De geselecteerde tekst vet of cursief maken of onderstrepen.

Een opsomming toevoegen.

De tekst of paragraaf inspringen.

De tekst of paragraaf uitlijnen.

Een tabel toevoegen.

Een verwijzing toevoegen naar een document in de opdracht (zowel zichtbare als verborgen documenten).

Een link invoegen of verwijderen.

Een formule invoegen.

Alle opmaak verwijderen en terugzetten naar de standaardopmaak.

U kunt de vraag ook nog een Titel geven en een korte beschrijving toevoegen. De tekst die hier wordt ingevuld wordt ook standaard getoond in het navigatiepaneel om de vraag makkelijk terug te kunnen vinden. Als het tekstveld voor de Titel leeg wordt gelaten wordt in plaats daarvan de hoofdtekst van de vraag getoond in de navigatie.

Let op: We raden aan vragen altijd een titel te geven om zo beter het overzicht te houden en om vragen makkelijk te kunnen terugvinden.

 1. Als u een vraag heeft toegevoegd om een bestand te uploaden zijn er nog een aantal extra opties:

  1. Klik op de knop () onderaan de vraag.

  2. Met de Instellingen voor het responsbestand kunt u een doelmap of placeholder instellen waar het bestand wordt opgeslagen. U kunt ook alvast de naam voor het bestand opgeven.

 2. Zodra u alles heeft ingevuld, klik dan op Opslaan.