Aftekenniveaus aanmaken

Let op: De aftekenrollen en -niveaus zijn alleen beschikbaar als ze ingeschakeld zijn in het product.

Met aftekenniveaus kunt u verschillende mogelijkheden creëren om documenten af te tekenen. Zo kunt u de verschillende aftekenrollen combineren en toepassen op verschillende documenten. Naast de al ingestelde aftekenniveaus beschikbaar in het product, kunt u dan ook zoveel niveaus aanmaken als u nodig heeft.

Voordat u een aftekenniveau aanmaakt kan het handig zijn om eerst eigen rollen aan te maken. Zie Aftekenrollen opstellen voor meer informatie.

Klik bovenin beeld op het icoon Informatie () en ga naar Instellingen. Het venster voor de Productinstellingen wordt geopend. Hier kunt u de instellingen inzien en waar nodig aanpassen.

Een aftekenniveau aanmaken:

  1. Ga naar Aftekenen | Aftekenniveaus.

  2. Klik op +Aftekenniveau om een nieuw niveau toe te voegen.

    Het is ook mogelijk het standaard niveau te wijzigen of een kopie te maken van een bestaand niveau en deze bewerken.

  3. Geef een nieuwe naam voor het aftekenniveau.

    Een nieuw aftekenniveau aanmaken.

  4. Klik op +Rollen en selecteer de benodigde rollen.

    Klik op () om een rol weer van een niveau te verwijderen.

U kunt het hele aftekenniveau verwijderen door op () te klikken. Het standaard aftekenniveau kan niet verwijderd worden, maar u kunt deze wel bewerken.