Specificaties aanmaken in de jaarrekening

Specificaties bij de jaarrekening kunnen gebruikt worden om nog verdere informatie bij te sluiten over de saldi in de jaarrekening. U kunt een enkele specificatie toevoegen maar er zijn ook opties om de specificatie uit te breiden op meerdere niveaus om ze zo verder in te delen en te ordenen.

Note hierarchy

Let op: U kunt in een specificatie maximaal 3 niveaus maken.

Een specificatie aanmaken:

  1. Klik links van het document in de Document navigatie op Specificaties bij de jaarrekening.

  2. Klik op Toevoegen () | Specificatie aanmaken.

Er wordt een nieuwe specificatie aangemaakt in het document. Deze heet standaard Titel voor specificatie. Klik in het document op de titel om deze te wijzigen.

Om een specificatie met meerder niveaus aan te maken kunt u kopteksten toevoegen.

Niveaus aanmaken in een specificatie:

  1. Klik links van het document in de Document navigatie op Specificaties bij de jaarrekening.

  2. Klik op de specificatie en klik in het document op het icoon Sectie toevoegen ().

  3. U kunt nu een koptekst invoegen.

  4. Er wordt een nieuwe onderliggende specificatie aangemaakt. Ook deze wordt standaard Titel voor specificatie genoemd. Klik in het document op de titel om deze te wijzigen.

Klik op Sectie toevoegen () om de specificatie verder in te vullen. De volgende opties zijn beschikbaar:

  • Tekstsectie
  • Dynamische tabel
  • Pagina-einde

In één specificatie kunnen meerdere van deze secties worden toegevoegd.