Systeembrede rollen toewijzen

U kunt gebruikers en groepen een systeembrede rol toewijzen. Met deze rol hebben gebruikers toegang over de hele organisatie tot bepaalde inhoud om deze te bekijken of te wijzigen. Met bijvoorbeeld de rol Lezer kunnen gebruikers bestanden en activiteiten bekijken in entiteiten en ook hierop reageren. De rol Entiteit toegang is dan wat meer beperkt en zorgt ervoor dat gebruikers alleen informatie over de entiteit zelf kunnen bekijken, zoals wanneer de entiteit is toegevoegd of informatie over de organisatiestructuur.

Een andere mogelijkheid is dat u alleen rollen toewijst die specifiek bedoeld zijn voor toegang tot bepaalde entiteiten, bestanden of activiteiten. Er kunnen ook meerdere van deze rollen tegelijk worden toegewezen aan een gebruiker of groep.

Een voorbeeld. Stel dat u gebruikers toegang wilt geven zodat zij alle klantentiteiten kunnen bekijken (en daarbij ook alle activiteiten en bestanden uit die entiteit), maar dat zij alleen voor entiteiten waar zij aan moeten werken rechten krijgen om entiteiten te bewerken. U kunt dit zo instellen door gebruikers de juiste systeembrede rollen en entiteit-specifieke rollen toe te wijzen.

Er staan verschillende vooringestelde rollen in CaseWare Cloud. U kunt deze beveiliginginstellingen controleren en kijken welke u wilt toewijzen aan gebruikers of groepen. Het is ook mogelijk om zelf beveiligingsrollen aan te maken.

Systeembrede rollen bepalen de machtigingen die gebruikers(groepen) krijgen. Zie Standaardrollen voor een omschrijving van iedere rol.

Systeembrede rollen toewijzen:

  1. U heeft de rol Beheerder personeel nodig of vergelijkbare machtigingen.

  2. Klik op Groepen of Personeel in het Cloudmenu.

  3. Klik op de gebruiker of de groep waarvan u de rollen wilt wijzigen en klik dan op Bewerken ( ).

  4. Klik op de tab Systeembrede rollen en kies de rollen die u wilt toewijzen.

    Edit staff roles -  system wide roles

  5. Klik op Opslaan.