Gegevens importeren vanuit AuditXML.

Als u gegevens wilt importeren vanuit AuditXML 3.x (Beta) dan heeft u de Caseware Transformer tool nodig. Voor de volledige lijst van ondersteunde software, zie Importeren vanuit andere accounting software.

Let op: Rekeningen met nulsaldi worden niet automatisch naar de Cloud-apps geïmporteerd. Als u deze rekeningen mee wilt nemen moet u ze handmatig toevoegen en toewijzen aan de juiste groep.

Download de Caseware Transformer: