Description of the fields in the Transaction Details category

When importing transactions from a CSV file, you must map fields, so the transactions data display properly in the engagement.

This topic describes the fields within the TRANSACTION DETAILS category.

Note that some fields are mandatory for specific AnalyticsAI tests to function properly. To learn more see, Mandatory fields for data analytics.

Entry Number (entry_number)

Het identificatienummer uniek voor iedere boeking

Gebruik

 • Groepeert transactieregels (als het boekings-ID niet toegewezen is)
 • Fungeert als visuele identificatie voor de transacties.
 • Als het boekingsnummer en het boekings-ID niet worden opgegeven, krijgt iedere transactie een willekeurig, uniek ID toegewezen.
 • Komt terug in de test Onderbroken sequentie van Analytics AI.

Vereisten

Als het boekings-ID niet is toegewezen mogen er geen lege cellen voor boekingnummers zijn.

Amount (amount)

Bedrag van de transactie.

Gebruik

 • Verificatie van de gegevens.
 • Komt terug in de volgende AnalyticsAI tests:
  • Dubbele boekings
  • Eindigt op 999
  • Hoge bedragen
  • Afgeronde bedragen
  • Wet van Benford (twee-cijferig)
  • Nulbedragen

Vereisten

 • Positieve en negatieve waarden kunnen worden ingevoerd in:
  • één kolom met negatieve waarden, met de standaard opmaak. Bijvoorbeeld:
   • -4000.00
   • (4000.00)
   • 4000.00-
  • Splits kolommen gelabeld met 'debet' en 'credit'.
 • Komma's of punten worden herkend als decimaalteken.

Detail Comment (detail_comment)

Beschrijving van de invoer.

Gebruik

Komt terug in de volgende AnalyticsAI tests:

 • Ontbrekende omschrijving
 • Specifieke trefwoorden

Posting Date (posting_date)

Ingangsdatum - de datum van de boeking (gevalideerd) in het grootboek, ongeacht wanneer de boeking is aangemaakt.

Gebruik

 • Koppelt transacties met datum en boekjaar.
 • Komt terug in de volgende AnalyticsAI tests:
  • Dubbele boekings
  • Ongebruikelijke dagen

Vereisten

 • Om deze transacties in de lijst te zien, moeten ze binnen het ingestelde boekjaar van de opdracht vallen.
 • De datumnotatie moet geldig zijn ingesteld:
  • Dag
   • D - als het nummer uit één cijfer bestaat (bijv. 2)
   • DD - twee cijfers (bijv. 02)
   • DDD - dag van het jaar (bijv. 365)
   • DDDD - dag van het jaar in 3 cijfers (bijv. 002)
  • Maand
   • M - als het nummer uit één cijfer bestaat (bijv. 4)
   • MM - twee cijfers (bijv. 04)
   • MMM - afgekort tot 3 letters (bijv. Apr)
   • MMMM - voluit geschreven (bijv. April)
  • Jaar
   • JJ - twee cijfers (bijv. 19)
   • JJJJ - vier cijfers (bijv. 2019)
  • Tijd
   • U UU - Uren (24-uursklok. Bijvoorbeeld: 0.23)
   • u uu - Uren (12-uursklok). Bijvoorbeeld:
   • k kk - Uren (24-uursklok). Bijvoorbeeld: 1.24)
   • a A - AM of PM (alleen de tekens 'a' of 'p' worden ook herkend)
   • m mm - Minuten. (Bijvoorbeeld. 0.59)
   • s ss - Seconden. (Bijvoorbeeld: 0.59)
   • S SS SSS ... SSSSSSSSS - Fractionele seconden (Bijvoorbeeld 0.999999999)
   • Z ZZ - Tijdsverschil met UTC in +-UU:mm, +-UUmm, of Z (e.g. +12:00)

Posting Status (posting_status)

Geeft aan of de boeking is gepost of niet.

Gebruik

 • Transacties gemapt als niet-geboekt worden niet meegenomen in de berekening van het totaal aan transacties in de volledigsheidscheck.
 • Transacties gemapt als geboekt worden meegenomen in AnalyticsAI tests.

To learn more, see AnalyticsAI test results.

Vereisten

 • Er zijn minder dan 2,500 unieke waarden. Deze waarden moeten gemapt zijn als:
  • Geboekt
  • Niet-geboekt

Document Type (document_type)

Een veld waarin met een opsomming het originele brondocument beschreven wordt. Bijvoorbeeld rekening, factuur, klantorder, verkooporder, betaling, herinnering, voucher, verzending, ontvangstbewijs, handmatige aanpassing, overig.

Gebruik

 • Filtert transacties gebaseerd op journaalpost.
 • Komt terug in de AnalyticsAI test Ongebruikelijke gebruikers.

Vereisten

 • Er zijn minder dan 2,500 unieke waarden.
 • The data in the applicable column in the transaction import file (the CSV file) must be assigned to the document_type values below:
  • GJ - Grootboekposten (General Journal)
  • CD - Kasuitgaven (Cash Disbursement)
  • CR - Kasontvangsten (Cash Receipts)
  • SJ - Verkoopfacturen (Sales Journal)
  • PJ - Inkoopfacturen (Purchases Journal)
  • PL - Loonjournaalposten (Payroll Journal)
  • AR - A/R correcties (Accounts Receivable Adjustments)
  • AR - A/R correcties (Accounts Receivable Adjustments)
  • FA - Correcties vaste activa (Fixed Assets)
  • IA - Beleggingsactiva (Investment Assets)
  • SC - Verkoopovereenkomsten (Sales Contracts)
  • SO - Verkooporders (Sales Orders)
  • PC - Inkoopovereenkomsten (Purchases Contracts)
  • PR - Inkoopaanvragen (Purchase Requisitions)
  • PO - Inkooporders (Purchase Orders)
  • GS - Verzonden goederen (Goods Shipped)
  • GR - Ontvangen goederen (Goods Received)
  • OT - Overig