Tekst in de jaarrekening wijzigen

Voor de verschillende hoofdstukken en specificaties bij de jaarrekening kunt u ook de tekst wijzigen. Ook de opmaak kan worden aangepast.

Een tekstsectie aanpassen:

Selecteer de tekst die u wilt aanpassen.

Boven de tekst verschijnt de werkbalk om de opmaak aan te passen. U kunt hiermee:

Pictogram

Omschrijving

Wijzig de opmaak van de geselecteerde tekst of paragraaf.

De standaard tekengrootte voor iedere tekststijl is als volgt:

  • Alinea - 11pt

  • Koptekst 1 - 27pt

  • Koptekst 2 - 22.5pt

  • Koptekst 3 - 18pt

  • Koptekst 4 - 13.5pt

  • Koptekst 5 - 10.5pt

  • Koptekst 6 - 9pt

Voor meer informatie over het aanpassen van de tekengrootte, zie Lettertypes en kopteksten aanpassen.

De geselecteerde tekst vet of cursief maken of onderstrepen.

Wijzig de kleur van het lettertype of markeer de tekst voor de geselecteerde tekst of paragraaf.

Let op: Wijzigingen aan de tekstkleur worden niet toegepast op placeholders totdat alle placeholders in het document zijn vervangen.

Een opsomming toevoegen.

Zichtbaarheidsvoorwaarden toevoegen aan een opsomming.

De tekst of paragraaf inspringen.

De tekst of paragraaf uitlijnen.

Een horizontale lijn invoegen.

Een afbeelding toevoegen.

Een verwijzing naar een specificatie opnemen

Een tabel toevoegen.

Een speciaal teken invoegen.

Placeholders toevoegen.

Met een placeholder kunt u medewerkers of contactpersoon selecteren en invoegen in de tekst. Ook kan een placeholder worden ingevoegd om een datum te selecteren.

Een tekst-placeholder toevoegen.

Een link invoegen of verwijderen.

Een formule invoegen.

Alle opmaak verwijderen en terugzetten naar de standaardopmaak.