Rekeningen toewijzen aan groepen

Het kan soms gebeuren dat het icoon voor Rekeningen toewijzen een waarschuwing geeft () als u de saldibalans heeft geïmporteerd. De waarschuwing geeft aan dat er een of meerdere rekeningen niet goed zijn toegewezen aan de groepen. Deze melding komt ook op als u handmatig een of meer rekeningen toevoegt. Het icoontje toont meteen hoeveel rekeningen niet zijn toegewezen: ().

De pagina Rekeningen toewijzen.

Rekeningen die niet toegewezen zijn moeten handmatig worden gemapt aan de juiste groep zodat uw financiële gegevens over de gehele opdracht correct worden weergegeven.

Rekeningen aan groepen toewijzen

Rekeningen kunnen handmatig worden toegewezen aan groepen via de pagina Rekeningen toewijzen op de Datapagina.

Een rekening toewijzen aan een groep:

 1. Klik op het icoontje Rekeningen toewijzen () rechts bovenin de pagina.

 2. U kunt u naar de pagina gaan door op het tabblad in het linkerpaneel te klikken.

  Op de pagina worden de niet-toegewezen rekeningen getoond onder Niet-toegewezen. In de sectie Suggesties worden groepen weergegeven waar de rekening bij kan horen. Sommige groepen worden verborgen omdat ze niet relevant zijn. Vink de optie Toon verborgen aan om deze groepen te tonen. Als uw klant bijvoorbeeld in de technologie werkt, dan worden alle groepen in de saldibalans die te maken hebben met landbouw automatisch verborgen in de opdracht.

  Het tabblad Rekeningen toewijzen, een nog niet toegewezen rekening en de weergave van groepen.

Als u de optie Toon verborgen aanvinkt wordt het icoon () weergegeven naast de verborgen groepen zodat u ze makkelijk kunt zien.

Irrelevante groepen worden verborgen.

 1. Selecteer de groep waar u de rekening aan wilt toewijzen.

 2. U kunt de rekening ook van de sectie Niet-toegewezen naar een groep slepen. Gebruik het zoekveld om de groep te zoeken die u nodig heeft.

  Op groepen zoeken.

Let op: Deze kunnen alleen aan een onderliggende groep worden toegewezen als er geen rekeningen aan de hoofdgroep zijn toegewezen.Stel u heeft twee rekeninggroepen, Omzet en Lease-baten die beide onder de hoofdgroep Inkomen vallen. Als een rekening wordt toegewezen aan de groep Inkomen kunnen er geen rekeningen meer worden toegewezen aan Omzet of Lease-baten. Maak de toewijzing aan de hoofdgroep handmatig ongedaan en dan kunt u weer rekeningen toewijzen aan de onderliggende groepen. Voor meer informatie, zie Toewijzingen ongedaan maken.

Als u een groep selecteert wordt een melding onder in beeld weergegeven. U kunt de toewijzing nog ongedaan maken. Klik op de knop Ongedaan in de melding.

Let op: Het is wel mogelijk om een rekening toe te wijzen aan een verborgen groep. De verborgen groep, de bijbehorende hoofdgroep en onderliggende groepen worden dan automatisch zichtbaar in de opdracht.

Melding die opkomt als een rekening is toegewezen aan een groep.

Toewijzingen ongedaan maken

Toegewezen rekeningen kunnen handmatig ongedaan gemaakt worden via de pagina Rekeningen toewijzen op de Datapagina.

Een toewijzing ongedaan maken

 1. Ga in het tabblad Rekeningen toewijzen naar de groep waar u een rekening van wilt halen.

 2. Selecteer en sleep de rekening van de hoofdgroep naar de sectie Niet-toegewezen.

  De sectie Niet-toegewezen en de groepen in het tabblad Rekeningen toewijzen.