Een rekening of groep toevoegen in de Datapagina

Indien nodig is het mogelijk om nog handmatig rekening of groepen toe te voegen aan de saldibalans op de Datapagina. Deze aangepaste rekeningen kunnen worden toegevoegd in het tabblad Rekeningen of via de Financiële groepen.

Een groep toevoegen

Via de Datapagina kunt u een aangepaste groep toevoegen aan de saldibalans.

Let op: Deze groepen kunnen alleen worden toegevoegd in de template.

Een groep toevoegen:

 1. Ga naar het tabblad Financiële groepen.

 2. Klik op Toevoegen () | Groep toevoegen.

 3. Het venster Groepseigenschappen wordt geopend.

  1. Geef een groepsnummer in onder Nummer.
  2. Geef de groep een Naam.
  3. Selecteer de Hoofdgroep vanuit de huidige saldibalans.
 4. Klik op Opslaan.

De nieuwe groep wordt aan de saldibalans toegevoegd en wordt getoond onder de geselecteerde hoofdgroep. U kunt er nu rekeningen aan toewijzen.

Als u de groepsnaam en de hoofdgroep wilt wijzigen, klik dan op het icoon Bewerken () om de Groepseigenschappen weer te openen. In de Groepseigenschappen kunt u ook een groep weer Verwijderen.

Een groep bewerken.

Een rekening toevoegen

Via de Datapagina kunt u zelf een rekening toevoegen in het tabblad Rekeningen of onder Financiële groepen.

Een rekening toevoegen:

 1. Ga naar het tabblad Rekeningen.

 2. Rekeningen kunnen ook worden toegevoegd onder Financiële groepen

 3. Klik op de knop Toevoegen () | Rekening toevoegen.

 4. Het venster Rekening wordt geopend.

  1. Geef een rekeningnummer in onder Nummer.

  2. Voer de Naam van de rekening in.

  3. Selecteer de Hoofdgroep om de rekening toe te wijzen aan een financiële groep.

   Let op: Als u een rekening toewijst aan een groep die gekoppeld is aan een andere groep, dan wordt de rekening ook automatisch toegewezen aan de gekoppelde groep.

  4. Onder Voorlopig vult u het saldo van het huidige jaar in.

  5. Onder Voorafgaand vult u het saldo van het vorige jaar in.

 5. Klik op Opslaan.

Om de rekeninggegevens nog te wijzigen klikt u op het icoon Bewerken (). Het venster Rekening wordt dan opnieuw geopend. U kunt daar een rekening ook Verwijderen.

Rekeningeigenschappen wijzigen.