Gegevens inzien voor geconsolideerde opdrachten op de pagina Data

Bij geconsolideerde opdrachten ziet het linker paneel op de pagina Data en in de rekeningen er iets anders uit om ook de geconsolideerde gegevens te kunnen tonen.

Weergave van groepen in geconsolideerde opdrachten

In een geconsolideerde opdracht zijn twee aanvullende opties beschikbaar om groepen te tonen. Deze staan in het linkerpaneel.

  • Geconsolideerd - toont de saldi van de dochtermaatschappijen en de geconsolideerde saldi van de moeder met de dochters.

  • Enkelvoudig - toont alleen de saldi voor de moeder.

Onder de opties geconsolideerd en enkelvoudig worden nog extra kolommen getoond:

  • Een kolom voor de saldi van de moeder.

  • Een of meerdere kolommen die de saldi tonen van de dochters.

  • Let op: Bij meerdere dochters worden de saldi voor iedere dochter in een aparte kolom weergegeven naast de kolom met de saldi van de moeder.

  • De kolom geconsolideerd toont de geconsolideerde saldi van de moeder en de dochter(s).

Onderstaand screenshot toont de geconsolideerde weergave voor de financiële groepen. Deze weergave toont drie extra kolommen: Holding B.V. (met daarin de saldi van de moeder), Dochter 2 B.V. (met daarin de saldi van de dochter) en de kolom geconsolideerd (met daarin de consolideerde saldi van de moeder en de dochter).

Weergave in een geconsolideerde opdracht

U kunt elk van deze extra kolommen ook weglaten door het vinkje te verwijderen uit de keuzelijst kolommen.

Kolommen uitzonderen in geconsolideerde opdrachten.

Weergave van rekeningen in geconsolideerde opdrachten

Bij het tonen van de Rekeningen worden in geconsolideerde opdrachten twee nieuwe kolommen weergegeven:

  • Entiteit - de entiteit die van toepassing is op een regel. Gaat het hierbij om saldo van de moeder of van de dochter.

  • Geconsolideerd - toont de geconsolideerde saldi.

Weergave van rekeningen in geconsolideerde opdrachten.

De kolommen Entiteit en Geconsolideerd kunnen ook uitgezonderd worden door het vinkje te verwijderen uit de keuzelijst kolommen.

Kolommen uitzonderen van de weergave.

Als er transactionele gegevens beschikbaar zijn in de opdracht kunt u een rekening selecteren om de daarbij horende transacties in te zien. Voor meer informatie, zie Transacties weergeven.