Een geconsolideerd dossier aanmaken

In een geconsolideerd dossier worden meerdere entiteiten samengevoegd in één opdracht (het moederbedrijf) om zo een geconsolideerde jaarrekening uit te brengen.

Een consolidatiekring aanmaken

Om te beginnen met het aanmaken van een geconsolideerd dossier moet u eerst de consolidatiekring opzetten. Hierin wordt de relatie tussen het moederbedrijf en de dochters weergegeven. De financiële resultaten van de dochters worden dan meegenomen in die van de moeder.

Op de pagina Consolidatiekring wordt de relatie in een flowchart weergegeven. Deze kunt u ook aanpassen.

Een consolidatiekring met twee dochters

Een consolidatiekring opzetten:

 1. Open de pop-up voor de opdrachteigenschappen van het moederbedrijf en klik op Consolideren.

  Venster voor opdrachteigenschappen - Consolideren

  De pagina om de Consolidatiekring op te zetten wordt geopend.

  Een consolidatiekring met alleen het moederbedrijf en nog geen dochters.

 2. Klik op de knop Toevoegen (). De pagina om een dochter toe te voegen wordt geopend.

 3. Zoek de entiteiten die u wilt toevoegen. In het veld Percentage eigendom kunt u aangeven hoeveel procent van de dochter in bezit is. Dit veld is alleen ter informatie en heeft geen invloed op de eindsaldi.

  Het venster om dochtermaatschappijen toe te voegen.

 4. Klik op OK. De geselecteerde dochter wordt toegevoegd aan de consolidatiekring.

  Een consolidatiekring met één dochter.

 5. Klik op Opslaan.

De consolidatiekring is nu aangemaakt. Als u deze nog wilt aanpassen klik dan op het icoon Consolidatie () dat nu bovenin beeld is toegevoegd.

Zodra de Consolidatiekring is opgezet wordt de knop Consolideren () niet meer weergegeven in de opdrachteigenschappen. Via de pagina Consolidatiekring kunt u meer dochters toevoegen of verwijderen.

Via de pagina Consolidatiekring kunt u een geconsolideerd dossier koppelen met een dossier van het moederbedrijf. Door de twee opdrachten te koppelen worden beide opdrachten weergegeven als een enkelvoudige entiteit in de consolidatiekring.

In het venster Hoofdopdracht

 • kunt u slechts één opdracht selecteren

 • wordt gefilterd op opdrachten die gemaakt zijn in dezelfde app en met hetzelfde jaareinde

 • worden opdrachten die al geconsolideerd zijn niet weergegeven

Een consolidatiedossier aan een andere opdracht koppelen:

 1. Klik op Opdrachten in het Cloudmenu.

 2. Ga naar de opdracht die u geconsolideerd heeft en klik op het icoon Consolidatie ().

 3. Op de pagina Consolidatiekring klikt u op het icoon voor Hoofdopdracht ().

  Let op: Als er meer dan een opdracht in de entiteit staat of als er al toegevoegde of geïmporteerde rekeningen in de opdracht staan wordt dit icoon niet getoond.

 4. In het venster Hoofdopdracht kunt u selecteren welke opdracht u als hoofdopdracht wilt en klik dan op OK.

  Een consolidatiekring gekoppeld aan een andere opdracht.

De saldibalans bijwerken in het dossier van een dochtermaatschappij

In een geconsolideerde opdracht kunt u de saldibalans van een dochter bijwerken en wijzigingen die gedaan zijn ophalen naar de geconsolideerde opdracht.

Als de opdracht of de saldibalans van de dochter is bijgewerkt kunt u de update ophalen met de optie Opnieuw consolideren in de consolidatiekring.

In onderstaand voorbeeld is de saldibalans geüpdate voor Dochter 2. Klik op Opnieuw consolideren om het geconsolideerde dossier bij te werken.

Een consolidatiekring waarbij een dochter opnieuw geconsolideerd moet worden.

Let op: Als er wijzigingen zijn gedaan aan de opdracht van een dochter verschijnt bij het icoon Consolidatie () bovenin beeld een rood stipje.