Een hoofdstuk toevoegen aan de jaarrekening

Met hoofdstukken kunt u de jaarrekening indelen en sorteren op gerelateerde informatie.

Een hoofdstuk toevoegen aan de jaarrekening:

 1. Klik links op de pagina in de document navigatie op Toevoegen ().

 2. Klik op Nieuw hoofdstuk.

  Het hoofdstuk wordt toegevoegd aan de documentnavigatie en krijgt de standaardtitel Nieuw hoofdstuk. Klik in het document op de titel om deze te wijzigen. Note that the area name in the Table of Contents will not be automatically be updated. Voor meer informatie, zie Hoofdstukken in de jaarrekening hernoemen.

  Tip: U kunt ook een hoofdstuk toevoegen voor specificaties bij de jaarrekening. Klik hiervoor op Nieuw hoofdstuk voor specificaties.

 3. Klik in het document van het nieuwe hoofdstuk op het blauwe icoon Sectie toevoegen () om zo te beginnen met uw teksten in te voegen.

Voeg een nieuw hoofdstuk toe in de documentnavigatie en klik op het icoon Sectie toevoegen () voor de volgende opties:

 • Tekstsectie

 • Dynamische tabel

 • Analyse

 • Pagina-einde

In één hoofdstuk kunnen meerdere van deze opties worden toegevoegd. U kunt het nieuwe hoofdstuk ook verslepen en zo de volgorde van alle hoofdstukken aanpassen. Voor meer informatie, zie Hoofdstukken in de jaarrekening verplaatsen.