Content uitzonderen in de kantoorlaag

Standaard documenten of onderdelen die bij het product horen kunnen niet worden verborgen, maar het is wel mogelijk om dit in de kantoorlaag uit te zonderen zodat het niet in uw opdrachten terugkomt.

Let op: Als u onderdelen wilt uitzonderen in de kantoorlaag dan heeft u de rol Beheerder Instellingen nodig of vergelijkbare machtigingen om toegang te krijgen tot de kantoorlaag. Voor meer informatie over rollen, zie Standaardrollen en Beveiligingsrollen toewijzen.

Documenten uitzonderen in de kantoorlaag

Als er documenten in de standaardcontent staan die voor u en een opdracht niet van belang zijn, dan is het mogelijk zulke items uit te zonderen.

Een document uitzonderen:

 1. Open de kantoorlaag.

 2. Zie De kantoorlaag beheren voor meer informatie.

 3. Open de pagina Documenten.

 4. Selecteer het document dat u wilt uitzonderen.

 5. Klik op de knop Uitzonderen ().

Content uitzonderen in de kantoorlaag

Naast documenten is het ook mogelijk andere irrelevante items uit te zonderen.

Onderdelen in een checklist, vragenlijst, brief of memo uitzonderen:

 1. Open de kantoorlaag.

 2. Zie De kantoorlaag beheren voor meer informatie.

 3. Open het document waar u een onderdeel wilt uitzonderen.

 4. Er zijn een aantal items die u kunt uitzonderen.

 5. Bijvoorbeeld onderdelen zoals:

  • tekstvelden, de inhoudsopgave en pagina-eindes in brieven en memo's;

  • instructies, groepen en subgroepen in checklists;

  • vragen en groepen in vragenlijsten.

 6. Klik op Bewerken ().

 7. Klik op de knop Uitzonderen () naast het item dat u weg wilt laten.

Onderdelen in de jaarrekening uitzonderen:

 1. Open de kantoorlaag.

 2. Zie De kantoorlaag beheren voor meer informatie.

 3. Ga naar de jaarrekening.

 4. Onderdelen die uitgezonderd kunnen worden zijn bijvoorbeeld tekstvelden, pagina-eindes, de inhoudsopgave, dynamische tabellen en specificaties.

 5. Selecteer het onderdeel dat u wilt uitzonderen.

 6. Klik op de knop Uitzonderen ().