Verwijzingen naar specificaties toevoegen, wijzigen of verwijderen

Met een verwijzing kunt u een koppeling invoegen naar een bestaande specificatie bij de jaarrekening. Deze verwijzingen kunnen ingevoegd worden in de rijen van de tabel. Zo kunt u bijvoorbeeld in een rekening of groep verwijzen naar een specificatie voor meer details en informatie.

Deze verwijzingen kunnen ook in kolommen en in tekstsecties in de jaarrekening worden toegevoegd. Voor ieder soort content (zoals tabelrijen, -kolommen of tekstsecties) is het dan ook weer mogelijk om de bestaande verwijzingen te bewerken of verwijderen.

Een verwijzing naar een specificatie toevoegen aan een rij

Deze verwijzingen kunnen ingevoegd worden in de rijen van de tabel.

Een verwijzing naar een specificatie toevoegen aan een rij:

 1. Selecteer de tabel.

  Aan de rechterkant van de tabel staan icoontjes voor tabelopties.

 2. Klik op Meer acties () | Dynamische Tabel bewerken.

  De tabel wordt opnieuw geopend in bewerkmodus.

 3. Kies in welke rij u een verwijzing wilt toevoegen.

 4. Klik op het icoon Toevoegen () links boven de rij.

 5. Klik op Rij voor opmerkingen.

  De verwijzing wordt boven de rij toegevoegd.

 6. Klik op de koppeling (#) om de lijst met aangemaakte specificaties in de jaarrekening te tonen.

  Tip: Als u een verwijzing wilt opnemen naar een verborgen specificatie, selecteer dan de optie Toon verborgen specificaties zodat deze verborgen items ook worden weergegeven.

 7. Vink de specificaties aan die u wilt gebruiken.

 8. Als u wilt afsluiten klikt u op Opslaan & Sluiten.

  Het nummer van de verwezen specificatie wordt nu in het document getoond.

  De verwijzing wordt in de tabel opgenomen

Een verwijzing naar een specificatie toevoegen aan een kolom:

Met een speciale kolom voor specificaties kunt u meerdere specificaties toevoegen passend bij de juiste rijen.

Een verwijzing naar een specificatie toevoegen aan een kolom:

 1. Maak een kolom aan in de tabel.

  1. Selecteer de tabel.

   Aan de rechterkant van de tabel staan icoontjes voor tabelopties.

  2. Klik op Meer acties () | Dynamische Tabel bewerken.

   De tabel wordt opnieuw geopend in bewerkmodus.

  3. Controleer waar u de kolom wilt toevoegen.

  4. Klik bovenaan de tabel op het icoon Toevoegen ().

  De kolom wordt toegevoegd en de opties om de instellingen aan te passen verschijnen op het scherm.

 2. Klik op de kolomtekst en wijzig de soort naar Verwijzing naar specificatie.

 3. Voer een koptekst in en geef aan hoe breed de kolom moet zijn.

 4. Klik op Gereed.

  De nieuwe kolom wordt toegevoegd aan de tabel met lege verwijzingen (#).

 5. Geef voor iedere rij aan welke verwijzingen u wilt invoegen.

  1. Klik op de lege verwijzing #) om de lijst met aangemaakte specificaties in de jaarrekening te tonen.

   Tip: Als u een verwijzing wilt opnemen naar een verborgen specificatie, selecteer dan de optie Toon verborgen specificaties zodat deze verborgen items ook worden weergegeven.

  2. Vink de specificaties aan die u wilt gebruiken.

 6. Als u wilt afsluiten klikt u op Opslaan & Sluiten.

Een verwijzing naar een specificatie toevoegen in een tekstsectie

Ook in tekstsecties kunt u verwijzingen naar specificaties invoegen.

Een verwijzing naar een specificatie toevoegen in een tekstsectie:

 1. Klik in de tekstsectie waar u de verwijzing wilt invoegen.

  De werkbalk tekst bewerken wordt getoond.

 2. Selecteer de optie Specificatieverwijzing invoegen ().

  De verwijzing wordt ingevoegd.

  De verwijzing in de tekstsectie

 3. Klik op het icoon () en de lijst met beschikbare specificaties wordt getoond.

  Tip: Als u een verwijzing wilt opnemen naar een verborgen specificatie, selecteer dan de optie Toon verborgen specificaties zodat deze verborgen items ook worden weergegeven.

  Het venster met beschikbare specificaties

 4. Vink de specificaties aan die u wilt gebruiken.

 5. Zodra u alles heeft ingevuld, klik dan op Opslaan.

Een al aangemaakte verwijzing bewerken

Verwijzingen kunnen op dezelfde manier bewerkt worden.

Een verwijzing in tekstsecties of tabellen aanpassen:

 1. Klik op de verwijzing die u wilt wijzigen.

  Er opent een venster waarmee u naar de verwezen specificatie kunt springen. Hieronder staat ook de optie om de verwijzing te bewerken.

  Verwijzing bewerken

 2. Klik in het venster op Bewerk en de lijst met beschikbare specificaties komt weer op.

  Tip: Als u een verwijzing wilt opnemen naar een verborgen specificatie, selecteer dan de optie Toon verborgen specificaties zodat deze verborgen items ook worden weergegeven.

  Het venster met beschikbare specificaties

 3. Vink de specificaties aan die u wilt gebruiken.

 4. Zodra u alles heeft ingevuld, klik dan op Opslaan.

In tabellen kunt u de verwijzingen ook bewerken in de Bewerkmodus. Zo kunt u meerdere aanpassingen tegelijk doen.

Een verwijzing naar een specificatie in Bewerkmodus aanpassen:

Let op: Volg de volgende stappen om een verwijzing aan te passen aangemaakt in een rij of kolom via Bewerkmodus.

 1. Selecteer de tabel.

  Aan de rechterkant van de tabel staan icoontjes voor tabelopties.

 2. Klik op Meer acties () | Dynamische Tabel bewerken.

 3. Klik op de verwijzing die u wilt wijzigen.

  Er opent een venster waarmee u naar de verwezen specificatie kunt springen. Hieronder staat ook de optie om de verwijzing te bewerken.

  Bewerk specificatie.

 4. Klik in het venster op Bewerk.

  Een lijst met aangemaakte specificaties wordt getoond.

  Tip: Als u een verwijzing wilt opnemen naar een verborgen specificatie, selecteer dan de optie Toon verborgen specificaties zodat deze verborgen items ook worden weergegeven.

 5. Vink de specificaties aan die u wilt gebruiken.

 6. Zodra u alles heeft ingevuld, klik dan op Opslaan.

Een verwijzing naar een specificatie verwijderen

Verwijzingen naar specificaties kunnen ook weer verwijderd worden.

Een verwijzing naar een specificatie verwijderen uit een tekstsectie:

 1. Ga naar de tekstsectie met de verwijzing die u wilt verwijderen.

 2. Selecteer de verwijzing.

 3. Wis de verwijzing met backspace of de delete knop.

Een verwijzing naar een specificatie verwijderen uit een tabel:

 1. Selecteer de tabel.

  Aan de rechterkant van de tabel staan icoontjes voor tabelopties.

 2. Klik op Meer acties () | Dynamische Tabel bewerken.

 3. Selecteer de rij en klik op Verwijderen ().

  De rij is verwijderd uit de tabel.

  Klik op Verwijderen.

Een verwijzing naar een specificatie verwijderen uit een kolom:

 1. Selecteer de tabel.

  Aan de rechterkant van de tabel staan icoontjes voor tabelopties.

 2. Klik op Meer acties () | Dynamische Tabel bewerken.

 3. Selecteer de kolom en klik op Verwijderen ().

  De kolom is verwijderd uit de tabel.

  Klik op Verwijderen om de kolom te wissen.