Details van rekeningen en groepen weergeven in de jaarrekening

Om meer gegevens in te zien vanuit de saldibalans kunt u in de tabel op de rekening klikken.

Een pop-up venstertje toont de gegevens in de saldibalans voor de specifieke rekening waar u op klikt.Tips:

 • Als u een cel selecteert met een overschreven balans, dan wordt in het popup-venster een gemarkeerde regel getoond met het originele saldo voor die cel (het bedrag in de saldibalans). Om het originele bedrag terug te zetten, klik op het icoon Terugzetten (). Voor meer informatie, zie Saldi overschrijven in de jaarrekening.

 • Als een afrondingsverschil naar de rekening wordt geboekt, dan wordt in het detailvenster een gemarkeerde rij getoond met meer informatie over de afronding. Voor meer informatie, zie Afronding in de jaarrekening.

 • In geconsolideerde opdrachten wordt in het detailvenster voor de rekening een aparte kolom weergegeven voor de eliminaties.

  Let op: Deze kolom wordt niet getoond als u de niet-geconsolideerde rekeningen in de jaarrekening wilt inzien. Voor meer informatie, zie Niet-geconsolideerde data gebruiken in de jaarrekening.

Pop-up met details

U kunt ook de groepen in- en uitklappen om de data voor iedere rekening in de groep te zien of om het totaalbedrag in de groep in te zien.

Een rij inklappen of uitvouwen:

 1. Klik op de pijl omlaag () om een rij in te klappen.

  Deze rij toont nu de bedragen voor iedere rekening in die groep. Ook wordt overige informatie getoond voor iedere rekening (zoals verwijzingen).

 2. Klik op de pijl omhoog () om een rij in te klappen.

  Deze rij toont nu het totaalbedrag van alle rekeningen in die groep.

Let op: Groepen kunnen alleen in- of uitgeklapt worden als in de instellingen voor de dynamische tabel de optie Tonen (ingeklapt) of Tonen (uitgebreid) ingeschakeld is. De standaardweergave instellen voor rekeningen en groepen in de jaarrekening.