Geconsolideerde saldi in tabelkolommen aanpassen

In geconsolideerde opdrachten is het mogelijk om de tabel aan te passen en de informatie te tonen voor de consolidatie. Zo kunt u bijvoorbeeld afstemmen op de presentatie die uw klant gebruikt voor een geconsolideerde jaarrekening.

Voorbeeld:

De standaardweergave gebruikt een kolom voor de geconsolideerde saldi voor het huidige jaar en een kolom voor het vorige jaar. U kunt afwijken van deze standaard en drie kolommen gebruiken waarin:

 • De eerste kolom de saldi van de moeder toont;

 • De tweede kolom de saldi van de dochters toont;

 • En de derde kolom de geconsolideerde balans toont.

Tabelkolommen aanpassen naar de consolidatie:

 1. Selecteer de tabel waarin u een pagina-einde wilt invoegen.

 2. Aan de rechterkant van de tabel staan icoontjes voor tabelopties.

 3. Klik op Meer acties () | Dynamische Tabel bewerken.

 4. De tabel wordt opnieuw geopend in bewerkmodus.

 5. Klik op de kolom die u wilt aanpassen.

 6. U ziet de titel Entiteit met daaronder een keuzelijst. Selecteer de gewenste optie.

  Beschikbare opties:

  • Totaal geconsolideerd - Voegt extra kolommen toe in de tabel. Deze kolommen tonen de saldi van iedere entiteit (de moeder en de dochters), een kolom Totaal voor de geconsolideerde saldi, en een kolom voor eliminaties.

   De optie Totaal geconsolideerd in de tabel.

  • Geconsolideerd - Toont de geconsolideerde saldi (het totaal van de saldi van de moeder en dochters). Dit is de standaard optie.

  • De moederonderneming - Toont de saldi voor de moeder.

  • De dochterondernemingen - Toont de saldi voor de geselecteerde dochter.

 7. Als u wilt afsluiten klikt u op Opslaan & Sluiten.