Add groups to a client request

Groepen toevoegen

In checklists en vragenlijsten wordt alle inhoud van het document opgedeeld in een of meer groepen.

Een groep toevoegen aan een document:

Om een groep toe te voegen klikt u op + Groep.

Een groep toevoegen aan een document:

De groep heet standaard Nieuwe Groep. U kunt de naam nog aanpassen in het tekstveld.