Personeel

Uw personeel, de gebruikers van de Caseware Cloud apps. Zij richten zich op het uitvoeren van de samenstel-, beoordelings- en controle-opdrachten of op andere opdrachten die te maken hebben met financiële of fiscale verslaglegging.

De medewerkers hebben in Cloudopdrachten meestal de rol van opsteller of reviewer en tweede reviewer.

Personeel in een kleine onderneming

In een kleine onderneming van 1 tot 5 medewerkers kunnen de volgende rollen zijn verdeeld:

Personeel in een grote onderneming

In een grotere onderneming met meer dan 5 medewerkers kunnen de volgende rollen zijn verdeeld: