Naslagwerk in een instructie

Het is mogelijk een link op te nemen naar een naslagwerk voor de instructie.

Een naslagwerk kan alleen via de kantoorlaag worden toegevoegd. Om toegang te krijgen tot de template heeft u de rol Beheerder instellingen nodig. Voor meer informatie over rollen, zie Standaardrollen en Beveiligingsrollen toewijzen.

Een naslagwerk toevoegen:

  1. Open het document en klik op Bewerken ().

  2. Voeg een groep toe en klik op + Naslagwerk.

  3. Geef de tekst op voor de koppeling in het tekstveld Label.

  4. Voer de URL in.

  5. Klik op OK.