Een concept publiceren

Als u uw concept heeft aangepast kunt u deze een laatste check geven en het dan publiceren. Zodra u een concept publiceert wordt het gebruikt als de huidige kantoorlaag. Nieuwe opdrachten die aangemaakt worden zijn dan gebaseerd op deze template.

Een concept publiceren

  1. U heeft de rol Beheerder instellingen nodig of vergelijkbare machtigingen. Voor meer informatie over rollen, zie Standaardrollen en Beveiligingsrollen toewijzen.

  2. Ga in het Cloudmenu () naar Instellingen () | <naam van product> | Beheer Template.

  3. Ga naar het product en klik op Beheer template.

  4. Klik op Publiceer Template.

    Als u een template publiceert wordt het automatisch toegevoegd aan de lijst met gearchiveerde templates. Het versienummer en de datum van publiceren worden weergegeven in de lijst met gearchiveerde templates.

    Let op: Zodra de template gepubliceerd is kan deze niet meer verwijderd worden. U kunt nog wel de template terugzetten naar een oudere versie.

De opties op de pagina Beheer Template staan nu weer op Concept aanmaken en Gebruik standaard.

Als u de producttemplate wilt gebruiken in plaats van een aangepaste kantoorlaag, klik dan op Gebruik standaard.

Als u aan een nieuw concept wilt beginnen, klik dan op Concept aanmaken en klik op Open concept om deze verder aan te passen.