Een instructie toevoegen

Instructies zijn de vragen in een checklist die gebruikers beantwoorden. Instructies kunnen alleen toegevoegd worden in groepen of subgroepen.

Een instructie toevoegen:

 1. Open het document en klik op Bewerken ().

 2. Ga naar de groep of subgroep waar u een instructie wilt aanmaken.

 3. Klik op Meer acties () | Instructie toevoegen of klik eenvoudig op + Instructie.

 4. De Nieuwe instructie wordt in de groep toegevoegd met het standaardantwoordtype, als deze is ingesteld in de instellingen.

 5. Klik op de omschrijving als u deze wilt aanpassen.

 6. Als u in het tekstveld klikt verschijnt de werkbalk om de opmaak aan te passen. Deze kunt u gebruiken om de volgende opmaakwijzigingen aan te brengen:

  Pictogram

  Omschrijving

  De geselecteerde tekst vet of cursief maken of onderstrepen.

  Een opsomming toevoegen.

  De tekst of paragraaf inspringen.

  De tekst of paragraaf uitlijnen.

  Een tabel toevoegen.

  Een link invoegen of verwijderen.

  Een verwijzing toevoegen naar een document in de opdracht (zowel zichtbare als verborgen documenten).

  Een formule invoegen.

  Alle opmaak verwijderen en terugzetten naar de standaardopmaak.

  In het veld boven de omschrijving kunt u de instructie ook een Titel geven.

 7. Klik op Meer acties () | Instellingen en controleer de instellingen voor de instructie. Pas deze zo nodig nog aan.

  Het is ook mogelijk om een tweede niveau aan te brengen in de instructie en een sub-instructie aan te maken.

Een sub-instructie aanmaken:

 1. Open het document en klik op Bewerken ().

 2. Selecteer de (sub)instructie waar u een tweede niveau wilt toevoegen.

 3. Klik op Meer acties ().

 4. Bij de instructie staat dan de optie Voeg instructie toe op het 2e niveau. De nieuwe instructie wordt toegevoegd. De nieuwe lijst wordt alfabetisch gesorteerd.

  Als u een niveau wilt toevoegen aan een al onderliggende instructie, klik dan op Meer acties () | Voeg instructie toe op het 3e niveau. Een verder onderliggende lijst wordt toegevoegd en genummerd met Romeinse cijfers.

 5. Klik op Meer acties () | Instellingen en controleer de instellingen voor de sub-instructie. Pas deze zo nodig nog aan.

Als u de nummering voor sub-instructies wilt verbergen, klik dan op de bovenliggende instructie op Meer acties () | Verberg sub-instructie nummers.