Create an engagement for an interim period

You can create engagement files for monthly, quarterly and semi-annual interim periods.

For interim engagements, you can only import Excel or CSV files to your trial balance.

To create an interim engagement file:

 1. Create the initial engagement file.

  For more information, see Create an engagement file.

 2. From the engagement's properties, select the Reporting period and the Year end date.

  An interim engagement file with a monthly reporting period.

 3. Select the Trial Balance tab, then select Excel or CSV to import the trial balance.

  De saldibalans moet cumulatief zijn. Als u de saldibalans heeft geïmporteerd kunt u de rapportageperiode van de opdracht niet meer wijzigen.

Een nieuwe opdracht aanmaken voor de volgende periode

 1. Selecteer de opdracht. Klik op het icoon Meer acties () en ga naar Bestand aanmaken voor volgende periode.

  Een nieuwe opdracht aanmaken voor de volgende periode.

 2. Volg de instructies in het venster Overnemen.

 3. In het veld Gegevens overnemen van kunt u de opdracht selecteren waarvan u de gegevens wilt overnemen.

  De opdrachtgegevens in de nieuwe opdracht worden bijgewerkt naar Huidige periode.

 4. Antwoorden in checklists, vragenlijsten of nieuwe documenten uit de vorige periode kunt u accepteren of afwijzen. Voor meer informatie, zie Een bestaande opdracht overnemen.

 5. Op de pagina Data kunt u de saldibalans opnieuw importeren. De cumulatieve gegevens voor de nieuwe periode worden getoond.

  De saldibalans moet cumulatief zijn. Als u de saldibalans heeft geïmporteerd kunt u de rapportageperiode van de opdracht niet meer wijzigen.

 6. Ga via de pagina Documenten naar de jaarrekening en ga naar de Winst-en-verliesrekening.

  De kolommen tonen de saldi voor de specifieke perioden en de cumulatieve saldi voor het huidige en voorafgaande jaar.

 7. Voltooi de opdracht op dezelfde manier als gewoonlijk.